Geoforskerne

Klimageologene går 6 millioner år tilbake

I sommer går startskuddet for en ekspedisjon til havet vest for Svalbard. Ekspedisjonen skal utforske jorden sin historie ved å hente data og prøver fra jordlagene under havbunnen. Hovedmålet er å undersøke hvordan klimaet var i Arktis de siste cirka 6 millioner år.

Ekspedisjonen er i regi av International Ocean Discovery Program (IODP). IODP er et internasjonalt forskningssamarbeid. 

Sommerens tokt blir gjennomført med det vitenskapelige boreskipet «JOIDES Resolution», som er 143 meter langt og har et boretårn på 63 meter. 

50 forskere og teknikere fra flere land skal delta, deriblant maringeologene Katrine Husum fra Norsk Polarinstitutt og Stijn De Schepper fra NORCE /Bjerknessenteret.

Powered by Labrador CMS