– Marias alder, og tekstenes insistering på at hun var svært ung, henger nemlig sammen med beskrivelsene av henne som jomfru. Logikken synes å være at jo yngre hun er, desto mindre sannsynlig er det at hun har vært sammen med noen mann, skriver Hilde Brekke Møller.

Barneekteskap til jul?

Som om ikke jomfrufødselen var problematisk nok i seg selv, aktiverer den kristne julefortellingen forestillinger om barneekteskap. Det dreier seg om et jentebarn, trolovet med en eldre mann, og en fødsel. I kristendommen presenteres nemlig Maria som en svært ung jente, gjerne rundt 12-13 år. Når denne forestillingen opprettholdes, blir det problematisk å snakke varmt om julenatta i Betlehem.

Som om ikke jomfrufødselen var problematisk nok i seg selv, aktiverer den kristne julefortellingen forestillinger om barneekteskap. Det dreier seg om et jentebarn, trolovet med en eldre mann, og en fødsel. I kristendommen presenteres nemlig Maria som en svært ung jente, gjerne rundt 12-13 år. Når denne forestillingen opprettholdes, blir det problematisk å snakke varmt om julenatta i Betlehem.

I Det nye testamentet blir Jesus født av en jomfru, men det står ingenting der om hennes alder. Nokså tidlig i kristendommens historie dukker det imidlertid opp flere ulike fortellinger om Jesu fødsel, og også om mor Marias liv. Det er på bakgrunn av disse at mange kristne i dag ser for seg at Maria var svært ung da hun ble trolovet med Josef, og da hun fødte det lille Jesusbarnet.

Det er imidlertid grunn til å anta det som i dag kan virke både usannsynlig og usmakelig har oppstått ved fromme ønsker om å presentere Jesu fødsel som ekstraordinær og helt fri for seksuelt innhold. Marias alder, og tekstenes insistering på at hun var svært ung, henger nemlig sammen med beskrivelsene av henne som jomfru. Logikken synes å være at jo yngre hun er, desto mindre sannsynlig er det at hun har vært sammen med noen mann. Og det er ikke bare Marias unge alder som taler jomfrudommens sak: Også fortellinger om Josefs høye alder, karrieren hans, og Marias oppvekst støtter opp under det samme.

Jakobs protoevangelium er den eldste teksten som omtaler Marias alder. Dette skriftet er ikke en del av Bibelen, men ble oversatt til flere språk og var mye lest i Middelhavsområdet og store deler av Europa i hundrevis av år. Evangeliet gir en from, tidvis komisk og eventyrlig framstilling av Marias liv. Her brukes elementer fra fortellingene om Jesu fødsel slik vi kjenner dem fra Matteus og Lukas i Det nye testamentet, men det er også mye annet som skjer i Protoevangeliet. Blant annet er det to jordmødre tilstede ved Jesu fødsel, og den ene benytter anledningen til å ta en liten jomfruelighetssjekk av Maria selv. Jomfruen kom greit ut av det hele, men hånda som hadde undersøkt henne gikk det verre med: Den ble tatt av flammer som først slapp taket etter at jordmora hadde bedt om tilgivelse for sin vantro.

Marias jomfruelighet er altså sentralt i dette skriftet, som trolig ble til ca. hundre år etter Bibelens evangelier. Teksten tyder på at de første kristne møtte motstand på forestillingen om jomfrufødselen, og det ble nødvendig å komme med mer overbevisende argumentasjon. Og det spares ikke på bevisene her: Det fortelles at Maria vokste opp i tempelet i Jerusalem, der man altså har holdt henne godt under oppsikt. Da hun fylte 12 år ble prestene bekymret for at hun snart kom til å få sin første menstruasjon, og dermed gjøre tempelet urent. Altså var det tid for å finne henne en ektemann og gi henne et nytt hjem. Josef ble den utvalgte, og han tok oppgaven han var gitt. Men da Maria skulle reise fra tempelet for å være med sin utkårede, måtte mannen reise av gårde på bygningsoppdrag. Dermed forble hun alene og jomfruelig derhjemme. Etterhvert ble hun dessuten hentet tilbake til templet, der hun levde sammen med andre jomfruer som var satt til å spinne og veve et forheng som de trengte.

I Protoevangeliet er det her i tempelet Maria befinner seg da hun får vite at hun skal bli med barn. Hun er en 12-åring som er blitt lovet bort til en mann, men som hun aldri har levd sammen med. Ikke har hun vært i kontakt med andre menn der ute, heller. Hun har holdt seg i tempelet. Og Josef, må vite, var en gammel mann. I følge denne tradisjonen hadde han allerede barn fra før, da han ble utvalget til å bli trolovet med Maria. Ikke bare er han på jobbreise mens unnfangelsen skjer; han er også for gammel til være lysten på damer. Med andre ord er Maria så jomfruelig som overhodet mulig, og ikke bare det: hun forblir jomfru etter fødselen. Det er dette jordmora finner ut the hard way.

Denne fortellingen fra Jakobs protoevangelium tar aldri Marias perspektiv. Den taler jomfrudogmets sak, og avslører indirekte at fortellingen om jomfrufødselen har vært i motvind i hele kristendommens historie. Og mens vi i dag også opplever det som dypt problematisk at hun framstilles så ung (hun er jo bare et barn!), var dette i stedet selve garantien for jomfruelighet, og dermed et utelukkende positivt element, i protoevangeliets fortellingslogikk. Nå er det på tide å tenke annerledes, og gi Maria tenårene tilbake.

Powered by Labrador CMS