(Illustrasjonsfoto: Jesus Cervantes / Shutterstock / NTB scanpix)

Den klartalte Jesus

Jesu såkalt «superklare» mening om homofilt samliv har kommet ut i riksmediene. Og for dem som lurer: Jesus er visstnok imot både homofilt samliv og sex utenfor ekteskapet.

Det hele startet i avisa Dagen (15. okt. 2019), der freestyleutøveren Andreas Håtveit intervjues. Saken handler om KRIK (Kristen Idrettskontakt), der han selv er aktiv, og spørsmålet er hvilke kriterier man skal ha for hvem som kan være ledere innen kristent arbeid. Håtveit svarer:

«Man må elske Jesus og Bibelen og ønske å leve slik som Jesus vil vi skal leve.»

Derfra har saken gått videre via ski-siden friflyt.no og inn til NRK, TV2 og VG.

Ifølge tv2.no er Håtveit enda mer spesifikk i beskrivelsen av livsførselen som Jesus anbefaler. Skistjernens begrunnelse for hvorfor homofile coacher ikke kan brukes i kristne sammenhenger går slik:

«Jesus er superklar på dette i Bibelen. Derfor kan ikke en homofil, eller en som har sex utenfor ekteskap for den saks skyld, være instruktør på en kristen camp. Rett og slett fordi det ikke går overens med Bibelen og kristne verdier.»

Ifølge vg.no er argumentet noe knappere: «Jesus og Bibelen er veldig klar på dette».

Hva Håtveit faktisk har sagt eller ikke sagt er mindre viktig her. Det faktum at mediene formidler en forestilling av Jesus som «superklar» i Bibelen, og nettopp i spørsmålet om homofilt samliv, fortjener noen refleksjoner.

Først og fremst er det nødvendig å si at veldig mange av Jesu enkeltutsagn kan fortolkes i ulike retninger. Og ett og annet Jesusord oppleves rett og slett selvmotsigende, eller gir inntrykk for at Jesus kan ha skiftet mening. For eksempel sies det i Matteusevangeliet at «Den som ikke er med meg, er mot meg», mens han i Markusevangeliet sier at «Den som ikke er mot oss, er med oss».

Men det finnes selvfølgelig også en rekke Jesusutsagn som er enklere å holde sammen enn dette.

Og det er riktig at Bibelens Jesus faktisk taler forholdsvis «superklart» om enkelte saker som omhandler livsførsel. For eksempel sier han rett ut til den rike, unge mannen i Matteus 19: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige.» (Og det sier seg selv at dette ikke kreves av ledere på kristenleir, men det er en annen sak.)

Når det gjelder homofilt samliv er saken imidlertid mindre klar. Faktisk nevner ikke Bibelens Jesus dette med et eneste ord. Det finnes tekster i Bibelen som gjør det, men de er fra Det gamle testamentet og fra Paulus. Og det finnes Jesusord i Det nye testamentet som bekrefter beskrivelsene fra skapelsesberetningen i 1. Mosebok, der mennesket omtales som mann og kvinne. Der sies det også at mannen skal «forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp». Disse ordene, som også brukes av Bibelens Jesus i en diskusjon om skilsmisse, er gjerne utgangspunkt for forestillingen om hva Jesus ville ment om homofilt samliv. Men det framstår ikke «superklart» hva man mener om homofilt samliv fordi man snakker varmt om en ordning for heterofilt samliv.

Og det er heller ikke selvsagt, som fortellingen om den rike mannen viser, at kristne vil følge Jesu «superklare» anbefalinger.

Når alt dette er sagt, anser jeg det som overveiende sannsynlig at Jesus ville uttalt seg negativt om homofilt samliv dersom det skulle ha blitt adressert. Han levde i en annen tid enn vår. Hvis konstruksjonen av den historiske Jesus bygger på kunnskap om hva som er mest sannsynlig for en jødisk mann i Galilea rundt starten av vår tidsregning, er et negativt syn på homofili mest plausibelt.

Hvis man da i det hele tatt vil konstruere hva Jesus hypotetisk sett kan ha ment. Slike konstruksjoner av den historiske Jesus har i liten grad vært førende for teologiske fortolkninger og etiske råd, og er først og fremst interessant fra et historisk synspunkt.

Og kanskje er det like greit.

Powered by Labrador CMS