Elevene kan for eksempel få i oppgave å velge seg ut en dans fra YouTube, som de skal øve på, og eventuelt sende til læreren. Dette kan gjøres sammen med søsken og foreldre slik at hele familien holder seg i morsom aktivitet.
Elevene kan for eksempel få i oppgave å velge seg ut en dans fra YouTube, som de skal øve på, og eventuelt sende til læreren. Dette kan gjøres sammen med søsken og foreldre slik at hele familien holder seg i morsom aktivitet.

Det finnes mange muligheter for å drive fjernundervisning i kroppsøving

I disse koronatider må vi også i kroppsøving tenke alternativt.

Her må alle kloke hoder tenke sammen og situasjonen vi er oppe i krever at vi ser muligheter istedenfor begrensinger. Kanskje åpner det til og med en del muligheter vi ikke tidligere har tenkt på?

Kanskje er det enda viktigere enn noen gang at lærere utformer relevante målsetninger og gode oppgaver som elevene kan løse alene, eller sammen med sine søsken og foreldre.

Her er noen tips til øvelser/aktiviteter/målsetninger elevene kan jobbe med:

1) Elevene kan sette seg et mål, og lage seg en plan for de neste 14 dagene i forhold til hvordan de kan holde seg i aktivitet. En sentral del av oppgaven bør være hvordan dette kan gjennomføres innenfor de retningslinjene helsedirektoratet gir.

Hvor fri denne oppgaven skal være kan tilpasses ulike alderstrinn. Læreren kan altså styre dette i større eller mindre grad.

2) Elevene skal reflektere rundt hvordan situasjonen vi er oppe i nå påvirker deres egen, (og samfunnets?) helse; både fysisk, men ikke minst sosial- og psykisk.

Og ikke minst, hva kan elevene gjøre for å komme gjennom perioden best mulig sammen med sine nærmeste?

3) Elevene kan få i oppgave å lage og gjennomføre et styrketreningsprogram med ting de har i hjemme. Denne kan til og med gjennomføres sammen med foreldre og søsken!

Som en del av oppgaven kan også elevene gjøre rede for hvordan øvelsen skal utføres og hva de trener.

I etterkant kan elevene reflektere over hvordan det fungerte, og foreslå mulige endringer i programmet!

Tips: gratisappen ‘Styrk!’ kan være et godt sted å begynne!

4) Elevene kan få i oppgave å velge seg ut en dans fra feks YouTube, som de skal øve på, og eventuelt sende til læreren. Dette kan gjøres sammen med søsken og foreldre slik at hele familien holder seg i morsom aktivitet.

Tips til danseundervisning kan du også finne på https://dansepraksis.no/kreativ-dans/. Noen ressurser krever innlogginger, men langt ifra alle.

5) Elevene kan jobbe med Yoga-relaterte øvelser med fokus på pust og avspenning. I en krevende tid kan Yoga-relaterte aktiviteter være et bidrag til å holde seg mentalt ‘frisk’. Her er det mulig å søke opp øvelser på nettet. I etterkant elevene reflektere rundt det å ‘rette oppmerksomheten innover’?

6) Elevene gå/løpe en selvvalgt løype i nærmiljøet som feks kan dokumenteres med mobilkamera.

I etterkant kan elevene reflektere over turen, og videreutvikle denne til ny gjennomføring. Kan også knyttes til oppgaver som å ta puls, regne ut lengde osv.

En oppfordring til deg som leser dette:

Har du andre forslag? Vennligst send disse til [email protected] så oppdaterer vi forslagslisten. Vi henviser selvfølgelig til personen som har kommet med forslaget og håper at vi sammen kan komme med flest mulig gode forlag!

Vi tar også gjerne mot kommentarer, videreutvikling og forbedringer av forslagene vi har satt opp!

Powered by Labrador CMS