Har du symptomer på koronavirusinfeksjon, ta kontakt med fødeavdelingen før du kommer. Da kan vi sammen hindre at andre blir utsatt for mulig smitte og at du blir godt ivaretatt.

Hva skjer hvis du blir smittet av koronaviruset når du er gravid?

Vi som jobber på fødeavdelingen, går nå årets travleste tid i møte. Våren og sommeren er populære tidspunkter å føde på. For gravide kvinner er fødselen noe de har sett frem til med glede og ærefrykt, kanskje i lang tid. I år er omstendighetene helt spesielle, og derfor er nok mange ekstra spente.

Den lille erfaringen på verdensbasis om gravide kvinner rammet av det nye koronaviruset tilsier at de ser ut til å tåle det godt. Og de kan føde på vanlig måte.

Men i tråd med at epidemien brer seg ut i verden, vil også mer kunnskap komme etter hvert. Så det er for tidlig å konkludere helt sikkert.

Jeg var selv gravid og fødte da svineinfluensaen herjet som verst. Jeg kan huske at jeg var svært usikker på om jeg skulle ta vaksinen eller ikke, men endte med å ta den til slutt. Videre var det strenge besøksregler på barsel, så vi fikk ingen besøk før vi kom hjem.

Men når jeg ser tilbake på det, synes jeg det var nokså fint. Jeg og den lille fikk litt fredelig alenetid disse første dagene.

Fødeavdelingene tilpasser seg

Vi vet fra før av at gravide kvinner er mer utsatt for infeksjoner enn ikke-gravide. Det er flere grunner til dette. De har litt redusert lungekapasitet mot slutten fordi barnet presser mot lungene, og litt økt krav til hjertets pumpefunksjon på grunn av den økte blodmengden som gravide har.

I tillegg er immunforsvaret annerledes innstilt når man er gravid, og dette gjør at man er mer mottakelig for infeksjoner.

Derfor tar vi som jobber ved fødeavdelingene mange forholdsregler.

På fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, hvor jeg jobber, har vi gjort tiltak for å redusere risikoen for pasientene våre.

Hvis du har en mistenkt eller bekreftet koronavirusinfeksjon, møter vi deg utenfor sykehuset og får på deg munnbind. Så følges du av personalet til et avdelingen.

Vi har satt av eget mottaksrom og fødestue til de med mistenkt eller bekreftet smitte. Disse rommene tilstreber vi å legge avskjermet.

Dette er også viktig for å beskytte de pasientene som ikke er smittet.

I tillegg er det bestemt at bare partner eller én annen ledsager får være med på fødsel. Og ingen besøkende, inkludert ledsager, får lov å komme til barsel. Dette gjelder for alle fødende. Ingen ledsagere tillates heller adgang til operasjonsavdelingen ved keisersnitt.

Vi vet dette er skuffende for noen, men kanskje det kan være en tid til å roe litt ekstra ned sammen med din nye lille skatt?

Her kan du lese gjeldende restriksjoner ved OUS.

Hva skjer hvis jeg får koronavirus mens jeg er gravid?

Vi som behandler gravide er spesielt opptatte av to spørsmål:

1: Er det fare for at en gravid med koronavirusinfeksjon smitter sitt ufødte barn (såkalt vertikal smitte)?

2: Blir gravide pasienter sykere av en koronavirusinfeksjon enn andre pasienter?

Kunnskapen vi har så langt tyder på at vi kan svare nei på begge spørsmål. Men det kan hende mor kan smitte babyen etter fødselen.

Foreløpig er det få studier, men forskere fra Kina har undersøkt noen titalls nyfødte barn av mødre med koronavirusinfeksjon. Ingen av barna var smittet med koronavirus da de ble født.

I én av studiene påviste man det nye koronaviruset hos en nyfødt baby, men den ble først testet cirka 30 timer etter fødsel. I en annen studie fikk en 17 dager gammel baby påvist koronasmitte. Babyen hadde hatt kontakt med to voksne som var bekreftet smittede. Begge forskergrupper mente at det var sannsynlig at barna var smittet via vanlig dråpesmitte, og ikke ved vertikal smitte.

Og viktigst av alt: Barna gikk det bra med.

I media har det også stått om en nyfødt baby som ble smittet av mor i London med koronavirusinfeksjon, men det er ikke publisert noe om dette tilfellet så langt.

Ikke behov for intensivbehandling

Når det gjelder helsen til mor, viser noen av disse små studiene at barna har blitt født noen uker for tidlig, men det er usikkert om dette var på grunn av koronaviruset, eller om legene bestemte seg for å forløse tidligere fordi mor var syk.

Én av disse studiene var av ni gravide innlagt med koronavirusinfeksjon.

Ingen av disse kvinnene hadde behov for intensivbehandling. Og kvinnene fødte ni friske barn.

Det er også verdt å merke seg at ingen av de ni kvinnene hadde virus i hverken fostervann, navlesnorsblod, barnets halsslimhinne eller i morsmelk.

Du kan lese mer om blant annet denne studien i denne saken på forskning.no.

I en annen studie fra Kina undersøkte forskere morkaken fra tre bekreftet smittede mødre, men klarte ikke å finne koronavirus i noen av morkakene.

Hva kan jeg gjøre selv?

Folkehelsa har laget litt informasjon til deg som er gravid og anbefaler å følge råd om smitte som for befolkningen for øvrig. Slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien. Du kan lese mer her. Vær oppmerksom på at det kan komme endringer i disse i ukene fremover.

I studien av de ni kinesiske gravide med koronavirusinfeksjon var én av kvinnene samtidig smittet av influensa.

Dette understreker viktigheten av Folkehelsas anbefaling om at gravide kvinner i andre og tredje trimester, tar sesonginfluensavaksine. Det samme gjelder for gravide kvinner i første trimester som også har risikofaktorer.

Hvis du er gravid og jobber i et yrke som kan gjøre deg ekstra utsatt for smitte (apotek, sykepleier eller lignende), snakk med din arbeidsgiver og tenk på at du beskytter deg godt. Her kan du lese Folkehelseinstituttets råd for helsepersonell som er gravide.

Hva skal jeg gjøre når jeg skal inn på fødeavdelingen?

Har du symptomer på koronavirusinfeksjon, ta kontakt med fødeavdelingen før du kommer. Da kan vi sammen hindre at andre blir utsatt for mulig smitte og at du blir godt ivaretatt.

Det er viktig at du ikke venter med å ta kontakt av frykt for å smitte andre. Ring din lokale fødeavdeling. Det vil variere litt fra sted til sted hvordan man går frem videre.

Og som kollega Torbjørn Brook Steen sier, er vi klare til å ta imot dere. Alle sykehus har nå kuttet ned sin planlagte aktivitet og derfor har vi flere leger, sykepleiere og jordmødre hvis det skulle bli behov.

Kan jeg være sammen med barnet mitt hvis jeg har koronavirusinfeksjon?

Fødende kvinner som har fått påvist koronavirusinfeksjon like før fødsel, kan være sammen med sitt nyfødte barn etter fødsel med mindre mor er alvorlig syk eller barnet er svært prematurt eller sykt.

Det ser imidlertid ut til at det er lurt med restriksjoner på besøk til mor og barn.

I tillegg kan det bli aktuelt å bruke munnbind og god håndhygiene (eventuelt hansker) ved nærkontakt med barnet. Mor kan amme, men bør vaske brystet før amming. En annen mulighet er å pumpe seg for brystmelk og at en frisk omsorgsperson gir barnet mat.

RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynecologists) mener imidlertid at den tidlige tilknytningen som dannes mellom mor og barn er så viktig, at med mindre det kommer ny informasjon, bør mor og barn være sammen den første tiden, selv om mor er smittet.

Til slutt vil jeg også understreke at som mange har erfart, endrer bildet seg raskt nå fra dag til dag. Både Folkehelsa og vi som behandler gravide følger nøye med dersom råd skulle endre seg. Følg med på fhi.no og legeforeningen.no/ngf for fortløpende oppdateringer.

Powered by Labrador CMS