(Foto: privat)

Alt begynner i øst

PC’en min slo automatisk om til Moskvatid da vi landet, for med sine beliggenhet på 31 grader øst ligger Vardø lengere øst enn St. Petersburg, og er Norges østligste bebodde punkt (Hornøya, rett øst for Vardø er Norges østligste punkt, men der bor det bare fugler). Fra Vardø ser jeg rett ut i det åpne Barentshavet med dets krevende arktiske klima, men også isfrie hav som har gitt mulighet til å drive fiske og sjøtransport hele året. Kombinasjonen av fisk og Pomorhandel la grunnlaget for Vardø, og fiske er den dag i dag en bærebjelke i lokalsamfunnet.

Barentshavet vil bli sterkt rammet av klimaendringer frem til 2100, og det er et av de havområdene som vil oppleve størst oppvarming, som igjen vil føre til store endringer i økosystemet, fiskebestandene og hvor og hvordan man kan utøve fiske. Samtidig åpner dette muligheter for økt sjøtransport, som sammen med økt turisme, oljevirksomhet og annen bruk av hav og kystområdene radikalt vil endre hvordan vi mennesker utnytter økosystemene i nord.

For bedre å kunne forstå og forvalte disse endringene må vi drive helhetlig økosystembasert forvaltning, hvilket betyr å vurdere flere påvirkninger, prosesser og menneskelige aktiviteter samtidig. Å kunne vurdere den totale tilstanden til havet og kysten er da en ambisiøs men nødvendig oppgave, og da trenger vi verktøy og metoder som gjør at man kan foreta helhetlige vurderinger om hva som er bærekraftig kystutvikling « Helsetilstanden til havet og kysten ved Vardø».

I Kystbarometeret ønsker vi å gi et mål på bærekraft og tilstanden i hver kystkommune i Nordland, Troms og Finnmark. Hva som vurderes som bærekraft og god tilstand for havet er ikke noe vi forskere kan vurdere alene. Dette angår alle som lever og tar i bruk kysten. Derfor besøker nå forskere fra Kystbarometeret fem kommuner i Finnmark, Troms og Nordland for å møte lokalbefolkningen for å få deres innspill på hva som i deres øyne er bærekraft og god tilstand for våre kyst og havområder.

Kystbarometerteamet på plass i Vardø. Fra venstre: Erik Olsen (HI), Marina Espinasse (HI), Sigrid Engen (NINA), Vera Hausner (UiT), Per Fauchald (NINA, Prosjektleder Kystbarometeret. (Foto: privat)

Det var derfor naturlig å starte lengst øst i Norge. Vi hadde det første møtet i Vardø, der lokale fiskere, reiselivsentreprenører og andre fra lokalbefolkningen fikk dele sitt syn på de ti delmålene vi mener best beskriver bærekraft og tilstand langs kysten. Vi møtte lokale med stor kunnskap om deres havområder, og ikke minst engasjement og klare meninger om hva som betyr mye for at tilstanden i deres kyst og hav skal være best mulig.

Vi fortsetter nå ferden vestover mot Hammerfest som er neste stopp for Kystbarometeret. Vi ser frem til å møte flere engasjerte Finnmarkinger som kan hjelpe oss å definere hva som betyr mest når vi skal forvalte Nord-Norges unike kyst og havområder.

Vardøhus festning. (Foto: privat)
Powered by Labrador CMS