Blogg-kystbarometerbloggen

Kystbarometeret:

Hvordan kan vi måle bærekraftig utvikling i nordnorske kystkommuner?

Etterspørselen etter marine ressurser er stor og økende. Dette endrer både naturgrunnlag og lokalsamfunn langs kysten.

Kystbarometeret er et forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsrådet hvor vi ser på bærekraftig utvikling i nordnorske kystkommuner. I prosjektet jobber vi med sammenstille eksisterende kunnskap for kunne måle bærekraftig kystutvikling i lys av den pågående veksten i marine næringer. Prosjektet er ett samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner (UIT-Norges arktiske universitet, Norsk Institutt for Naturforskning, Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt for Vannforskning, NOFIMA og Salt). Prosjektet er også tilknyttet ett globalt initiativ for måle tilstanden til verdens hav og kystområder (Ocean Health Index ).

Vi ønsker å styrke lokal deltakelse for å definere bærekraftig utvikling og inviterer derfor folket til å gi innspill. Hva mener folket er viktig for å vurdere bærekraftig bruk av kysten og havet? Hva er viktige prioriteringer for næringsutvikling og de lokale fiskeriene? Hva er kvalitetsopplevelser for turister? Hvordan bidrar kysten til livskvalitet og stedstilhørighet hos lokalbefolkningen?

Målet er å få frem ulike ideer og perspektiver på hvordan vi kan måle bærekraftig kystutvikling. For kunne utvikle gode mål på bærekraft trenger vi innspill fra ett bredt spekter av interesser.

Vi drar derfor på tokt med Hurtigruta langs kysten av Nord-Norge i mars i år for diskutere gode mål på bærekraft fra et lokalt perspektiv. I løpet av to uker vil vi gå i land seks ulike steder (Vardø, Hammerfest, Skjervøy, Tromsø, Svolvær og Vega) og ha møte med interessenter innen fiskeri, oppdrett, reiseliv, naturvern, kultur, friluftsliv, for å nevne noen.

Les mer på Kystbarometerets hjemmesider.

Powered by Labrador CMS