5 grunner til at lærere i videregående bør lære mer om lesing og skriving

Det er mange utfordringer knyttet til lesing hos elever i videregående skole. Derfor bør lærere i videregående delta i Språkløyper, skriver prosjektleder Margunn Mossige ved Lesesenteret.

1. Siste sjanse for de svakeste

Det er store forskjeller mellom elevene i videregående skole. Selv etter 10 års skolegang har enkelte elever

Førstelektor Margunn Mossige ved Lesesenteret, UiS, er prosjektleder for Språkløyper.
Førstelektor Margunn Mossige ved Lesesenteret, UiS, er prosjektleder for Språkløyper.

store problemer med å lese enkle tekster. Årene på videregående er siste sjanse for å hjelpe de svakeste, slik at de løftes opp på et nivå innen lesing og skriving som er nødvendig for å klare seg i et moderne arbeidsliv. Språkløyper – regjeringens strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019 – gir lærerne verktøy som vil hjelpe elevene til å bli sterkere å lese og skrive.

Les mer om Språkløyper og introduksjonssamlingene – påmeldingsfrist 7. april.

2. Å ha svake leseferdigheter kan være mer alvorlig nå enn før

Den tiden der personer kunne greie seg gjennom et langt yrkesliv uten å ha gode skriftlige ferdigheter, er forbi. Lesing og skriving er avgjørende ferdigheter i arbeidslivet, i alle typer yrker.

3. Lesing er avgjørende for en tryggere fremtid

Arbeidsmarkedet i dag er sårbart og fleksibelt. Det er langt fra sikkert at den jobben en 19-åring får i dag, overhodet vil eksistere når han eller hun er 40. Dagens arbeidstakere må være tilpasningsdyktige, og i stand til å endre seg, basert på kravene de møter i samfunnet. Uten gode lese- og skrivekunnskaper, mister man muligheten til å stå best mulig skodd til å tilpasse seg sin egen fremtid. Derfor er det avgjørende å hjelpe elever som sliter med lesing og skriving mens de ennå går på skolen.

Se film fra Lesesenteret: Lesing i elektro.

4. Tekstene på videregående kan være tunge og kompliserte

Det er krevende å være elev i videregående skole. En stor del av læringen går gjennom lesing. Vi vet at norske elever har liten utholdenhet når de støter på tekster de opplever som tunge og kompliserte. Her har alle lærere en jobb å gjøre for å få elevene opp på et nivå der de kan tilegne seg kunnskap gjennom tekst. Lesing og skriving er beskrevet som grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet, og alle lærere skal jobbe med lesing og skriving i sine fag. Språkløyper gir verdifull innsikt i hvordan man kan jobbe med lesing på alle nivå, og i mange fag. 

Se filmen "Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon" på Lesesenterets nettsider.

5. Skriving en større del av høyere utdanning

En stor andel av elevene går rett inn i utdanning på universitet eller høyskoler. Her møter de ikke bare forventninger om at de skal forholde seg til komplekse og avanserte akademiske tekster – de blir også vurdert basert på tekstene de selv skriver. Skriving utgjør en stor del av arbeidet i dagens utdanningssystem, som legger større vekt på hjemmeeksamener og oppgaver enn før. I Språkløyper får du som er lærer i videregående skole kunnskap om god skriveopplæring på alle nivå.

Les mer om Språkløyper og introduksjonssamlingene – påmeldingsfrist 7. april.

(Forsidefoto: Colourbox)

Powered by Labrador CMS