Derfor kan IOC utestenge russiske utøvere under OL

 

CAS-dommen gir neppe OL-billett til blant annet Aleksander Legkov. Foto: PyeongChang 2018

Frikjennelsen av 28 russiske idrettsutøvere i CAS, inkludert Aleksander Legkov, betyr ikke at de kan regne med å delta i OL i Pyeongchang om to uker.

Av: Gunnar-Martin Kjenner, timelærer i jus ved NIH

 

Før OL starter i Pyeongchang i Sør-Korea har det fremkommet mange, og til dels motstridende og villedende uttalelser om rettmessigheten av å utestenge russiske utøvere som ikke har avlagt en positiv dopingprøve.

Det er Den internasjonale olympiske komité (IOC) som arrangerer De olympiske leker. IOC har myndighet til å suspendere og ekskludere sine medlemmer. Medlemmer i IOC er de nasjonale olympiske komiteene, ikke de enkelte idrettsutøverne.

IOC suspenderte den russiske olympiske komités medlemskap i IOC som følge av den systematiske dopingen som fant sted under OL i Sotsji i 2014, bl.a. begrunnet i den dokumentasjonen som fremkom i McLaren-rapporten fra sommeren 2016. Som en følge av at den russiske olympiske komité ble suspendert fra IOC, mistet de russiske utøverne muligheten til å delta i OL i Pyeongchang 2018. De russiske utøverne ble kollektivt utestengt fra OL som følge av at deres nasjonale olympiske komité ble suspendert fra IOC.

Senere besluttet IOC at et eget utvalg, oppnevnt av IOC, skulle vurdere om enkelte russiske utøvere likevel skulle få delta i Pyeongchang etter invitasjon fra IOC og under nøytralt flagg. IOC vil kun tilby deltakelse for de russiske utøverne de er helt sikre på ikke har vært involvert i doping eller manipulering av dopingprøver.

Den vanlige måten å utestenge utøvere på er at den enkelte utøver har avlagt en positiv dopingprøve og er enten suspendert eller fradømt retten til å delta. I slike tilfeller er det den enkelte utøvers rettssikkerhet vi snakker om. Når det gjelder de russiske utøverne og deltakelse i Pyeongchang, er problemstillingen annerledes. Her foreligger det en kollektiv utestengelse som følge at av den russiske olympiske komité er suspendert fra IOC. Når IOC velger å invitere enkelte russiske utøvere til å delta under nøytralt flagg, er det IOC som selv fastsetter kriteriene for deltakelse.

Parallelt med denne utvelgelsen av russiske utøvere som får delta i Pyeongchang, har det pågått en sak i idrettens voldgiftsrett (CAS) om 39 russiske utøveres utestengelse fra alle fremtidige OL. Disse sakene dreier seg om dopingsaker i vid forstand. Torsdag 1. februar ble 28 av disse utøverne frikjent av CAS, deriblant Aleksander Legkov. Men dommen betyr ikke at de får delta i OL i år. Kun de russerne som er invitert av IOC får delta.  IOC har også mulighet til å anke dagens CAS-avgjørelse til sveitsisk høyesterett.

  

 

Powered by Labrador CMS