Hopp-prestasjon hos Maasaifolket i Tanzania

Masaiene i Kenya og Tanzania har en voldsom spenst. Nå er forskerne fra Norges idrettshøgskole i full gang med å studere den.

Av: Jens Bojsen-Møller, professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne, Norges idrettshøgskole

 

I et tidligere blogginnlegg skrev jeg om vårt prosjekt i Tanzania som har som formål å vurdere hopphøyde, hoppteknikk, muskelsene funksjon, muskelaktivering og kroppsbygging hos Maasai-folket.

Vi har nå vært i Tanzania en uke og det har til nå vært en ekstrem opplevelse. Gruppen ankom lørdag til Kilimanjaro. I forveien var det sendt 170 kg laboratorieutstyr (det ble sendt før jul) og heldigvis stod det 6 kasser uskadet og ventet på oss. Dagen etter gikk turen til  Monduli (en liten by vest for Kilimanjaro) og her har vi vår base på et primitivt hostel.

Biomek-labben ble installert i et meget primitivt hus som ligger 40 min med bil herfra i høylandet (1400 m.o.h). Huset eies av en lokal prest, og brukes vanligvis til undervisning. Tett på huset ligger en liten by, og ser man ut over bakkene ser man adskillige grupper av Maasai-hytter. Et fantastisk landskap. Her er ikke strøm eller vann. Men med medbragt generator, en del tape, rep og pappkasser har vi rigget en funksjonsdyktig lab med kraftplattform, infrarøde kameraer til måling av bevegelse i 3d, ultralydapparat mv. Parallelt i en annen del av huset kjører vi et forsøk som ser på metabolske forhold hos Maasaiene.

Utenfor labben er det en del geiter, som av og til også er inne i labben. Det er tørketid, men været er unormalt og det har vært en del regn, som betyr at vi også har en del mudder (og geite-etterlatenskaper) i labben.

Vi har et lokalt team bestående av en medisinstudent, en sykepleier, to sjåfører og en lang rekke hjelpere/tolker som alle er tilknyttet et lokalt hospital i Monduli. Vi kjører alle frem og tilbake hver dag, så det er litt av en operasjon.

Maasaiene kommer hver morgen (noen av dem kommer vandrende langveis fra) og vi måler kroppsdimensjoner, muskelsenestivhet, bevegelighet og hopp-prestasjon. Etter litt oppstartsproblemer har vi nå hatt noen gode dager i labben og vi har data fra 11 Maasaier i boks. Vi forventer at vi rekker mellom 15 og 20 forsøkspersoner i alt.

Vi kommer tilbake med flere oppdateringer fra Tanzania.

 

Fakta:

Prosjektet er en del av en større forskningslinje ved SFP hvor vi ønsker å øke forståelsen for muskel-sene funksjon og interaksjon under forskjellige typer av menneskelige bevegelser som gange, løp og hopp. To masterstudenter inngår i prosjektet med forventet avslutning våren 2016. Deltakere på turen (fra NIH) er Olivier Seynnes, Jørgen Jensen, Herman Hernæs, Andreas Refsdal og Jens Bojsen-Møller. Vårt prosjekt inngår i et flerårig studie på etniske folk ledet av Dirk Lund Kristensen, København Universitet.

Powered by Labrador CMS