Skadeforebygging virker - og forbedrer prestasjon!

Av Kathrin Steffen

Hvorfor trene med, og pådra seg, skader når du så enkelt kan unngå det? Er det ikke på tide virkelig å prestere optimalt og realisere målsetninger uten skader?

Et variert oppvarmingsprogram, med styrke, spenst og balanse, kan ikke bare redusere skaderisikoen, men også forbedre utøverens fysiske prestasjon. Det har en internasjonal arbeidsgruppe med base i Canada påvist. I en 4-måneders randomisert kontrollert studie av canadisk ungdomsfotball bekreftet gruppen den skadereduserende effekten av treningsprogrammet SPILLEKLAR (FIFA 11+). I tillegg fikk de spillerne som i høy grad hadde gjennomført oppvarmingsopplegget en bedret funksjonell balanse, sammenlignet med spillerne som kun deltok på få oppvarminger gjennom sesongen. Førstnevnte gruppe hadde i tillegg 72 prosent lavere skaderisiko.

Prosjektet støtter også opp under NIH-forskernes arbeid gjennom ti år med å etablere effektive opplegg for skadeforebyggende trening i norsk håndball. Resultatene over hele linja er soleklare: Skadeforebyggende trening virker!

Gjør som Marta og Messi
Dette er gode nyheter for alle trenere, spillere og foreldre. Se bare på Marta og Messi, som er utrolige til å holde seg på føttene med sin strålende teknikk og det perfekte blikket for spillet. De har unngått alvorlige skader hittil løpet av sin karriere!

En hver trener og fotballspiller bør være enige med meg når jeg sier at en god funksjonell balanse og kroppsbeherskelse er avgjørende for å få maksimal uttelling for sine tekniske og taktiske ferdigheter, og for effektivt å kunne posisjonere seg i forhold til motstanderen, kontrollere og sende ballen før en blir utfordret av motstanderen.

Dessverre ser vi i vårt daglige arbeid at det ofte er vanskelig å overbevise trenere om å bruke 15–20 min på skadeforebyggende oppvarmingsøvelser. Vi kjenner alle til argumentene for IKKE å bruke treningsprogrammer som SPILLEKLAR: Øvelsene “tar for lang tid”, “er kjedelige”, “hjelper ikke for prestasjon”, “er for vanskelige”, ”er ikke fotballspesifikke”.

Mange trenere og spillere er av den oppfatning at resultat og prestasjon er de faktorene som teller, og da skal all tid på en trening vies til fotballspesifikk trening. Men det vil med all sannsynlighet bli lettere å motivere trenere og spillere til å følge treningsprogrammer som SPILLEKLAR, dersom programmene ikke bare forebygger skader, men også gir en direkte prestasjonseffekt. Nå har vi beviset!

Treneren er nøkkelen
Trenere er våre sentrale personene vi må overbevise når vi som forskere og klinikere skal lykkes med å implementere og etablere, med andre ord selge, skadeforebyggende oppvarmingsprogram i den daglige treningspraksis. Nå, som vi vet at SPILLEKLAR også forbedrer spillernes prestasjon i form av forbedret balanse, bør dette være et soleklart argument som trenerne ikke kan la gå fra seg: Regelmessige 15–20 minutter strukturerte oppvarmingsøvelser er en billig og enkel investering i spillerens helse – og prestasjon!

Trenerens egen motivasjon er avgjørende, men utøvere og foreldre har også en stemme. Foreldre kan for eksempel påvirke treneren. De bør ha en interesse for at sine barn holder seg skadefrie så langt det lar seg gjøre, og at de opplever glede gjennom en langvarig og sunn idrettsaktivitet.

Til deg som er trener: Start tidlig. Skadeforebyggende trening, bakt inn i allsidig motorisk trening og lek, er noe alle kan og bør gjøre i organisert og uorganisert idrett. God oppvarming i starten av en hver treningsøkt gjør at dine utøvere tåler belastningen bedre. Allsidig trening gjennom variert motorisk aktivitet skaper en basis som bidrar til å hindre idrettsskader, og er viktig for stabil idrettsdeltagelse fra barndommen og gjennom voksenlivet.

Hvis du altså kan slå to fluer i et smekk, hvorfor ikke bare gjøre det? Start treningsøkta med varierte oppvarmingsøvelser servert i en pakkeløsning: SPILLEKLAR.

Nyttige lenker:
Les mer om arbeidet
SPILLEKLAR!
Trenerløypa
Skadefri.no

Les også:
Ta en Northug
Forskning redder håndballknærne

(Forsidefoto: NIH)

Powered by Labrador CMS