Verdien av studentutveksling

Delegasjonen fra NIH med rektor i spissen, besøkte nylig University of Alberta. Foto: NIH

Et studieopphold i utlandet kan gi både personlig vekst og utvidet kompetanse. Det fikk jeg personlig oppleve da jeg nylig besøkte NIH-studenter som er på utveksling i Canada.

Av: Lars Tore Ronglan, rektor, NIH

 

For en uke siden kom jeg hjem fra institusjonsbesøk i Canada. Delegasjoner fra NIH besøkte University of Calgary og University of Alberta. Målet var å legge forholdene enda bedre til rette for samarbeid (forskning, undervisning, utveksling) med canadiske læresteder som vi allerede har en tett relasjon med. I høst er fire BA-studenter og tre MA-studenter fra NIH på utveksling i Alberta. Det var inspirerende og snakke med dem og høre deres erfaringer. Én av dem, Helene, er masterstudent på SCP og har biveileder i Alberta. Hun var på utveksling på femte semester på BA, og likte seg så godt at hun tar et nytt semester der som masterstudent. Ved siden av studiene er hun hovedtrener for skiskytterne i den lokale skiklubben, Edmonton Nordic Ski Club. I høst vant hun prisen "Biathlon Alberta Coach of the Year".

 

Et verdifullt utenfrablikk

Studentutveksling har stor verdi både for utdanningsinstitusjonene, for studentmiljøet og for studentene som reiser. I høst har NIH i underkant av 60 internasjonale studenter, mens 31 av våre egne studenter er på utveksling utenlands. For NIH som institusjon beriker internasjonale studenter studie- og læringsmiljøet vårt. Vi får et utenfrablikk på studieinnhold, arbeidsformer og studiekultur. Vi får noen spørsmål om hvorfor vi gjør tingene slik og slik. Våre norske studenter ser hva de innreisende kan og hvordan de arbeider. Likheter og forskjeller mellom studiesteder på tvers av landegrenser, er nyttig å bli mer bevisst på. Det gir oss referanser som kan spore til nytenkning og forbedring. Eller til å bli tydeligere på begrunnelsene for hvorfor vi gjør som vi gjør. Innimellom får vi også styrket tro på at en del av det vi gjør er riktig bra.

 

Åpner horisonten

NIH-studenter som kommer hjem etter utvekslingsopphold ute, forteller som regel dette: Oppholdet svarte (minst) til forventningene. Vi har blitt mye bedre i engelsk, fått nye perspektiver på fag og undervisning, erfart andre evalueringsformer, lært nye ting. Og ikke minst; fått nye venner og blitt kjent med en annen kultur. Et utenlandsopphold gir personlig vekst og utvidet kompetanse. Det er "bra for CV-en" – men samtidig mer enn det. Å slippe det trygge og begi seg utenlands for en periode, gir erfaringer som åpner horisonten for hva livet kan bringe.

 

50 prosent utveksling?

Kunnskapsdepartementet har som mål at minst 20 prosent av norske studenter skal på utenlandsopphold i løpet av studietiden. NIH har de siste årene ligget i underkant av 15 prosent. Vi ligger under gjennomsnittet for norske universiteter. Til sammenligning: På Norges Handelshøgskole reiser over halvparten av studentene på utvekslingsopphold. På NIH har vi de siste årene utviklet solide samarbeidsavtaler med gode utenlandske universiteter som gjør det enkelt også for våre studenter å reise. Vi når kanskje ikke 50 prosent utveksling på kort sikt, men ønsker at flere enn i dag benytter seg av muligheten.

 

 

Powered by Labrador CMS