Norsk i Amerika

Dei siste par vekene har mine gode kollegaer ved UiO, Janne Bondi Johannessen og Signe Laake, vore på ein dialektinnsamlingstur i USA! Ja, for det finst faktisk framleis den dag i dag etterkommarar etter norske utvandrar i Midtvesten som snakkar norsk. Og her er det snakk om både tredje og fjerde og jamnvel femte generasjons innvandrarar – som har budd heile sine liv i USA og som i mange tilfelle aldri har sett sin fot i Noreg.

På turen holdt Janne og Signe resten av prosjektnettverket orientert om kva dei opplevde på si ferd rundt i fire statar i Midtvesten gjennom innlegg på ScanDiaSyn-bloggen. Del 1 kan lesast her og del 2 kan lesast her. I tillegg finst det meir informasjon om Norsk i Amerika-prosjektet her.

Amerika-turen skjedde som ein del av ei forgreining av prosjektet Norsk dialektsyntaks som i sin tur er eit underprosjekt av det fellesnordiske samarbeidet Nordisk dialektsyntaks (ScanDiaSyn) der vi i tillegg til å gjera konkrete dialektgrammatiske undersøkingar også byggjer opp datasamlingar med mellom anna søkbare talemålsopptak (sjå denne sida).

No og då, gjennom radio- og fjernsynsprogram og gjennom offentlege og private reiseskildringar, får det norske publikummet glimt av den norskamerikanske kulturen i USA, og av og til dukkar det i desse opp personar som viser seg å kunna norsk. Det interessante med desse norsktalande, er at dei ofte viser seg å snakka tradisjonelle bygdemål frå ulike delar av landet, og ulike stader har sitt eige mål avhengig av kor i Noreg immigrantane kom ifrå.

Dette fekk også Janne og Signe erfara, og dei to – som begge kan seiast å snakka Oslo-dialekt av den meir vestlege varianten – fekk dessutan erfara at dei til tider måtte tilpassa sitt eige mål for å kunna bli forstått av informantane sine! Det må ha vore ei skjelsetjande oppleving for dei – vanlegvis er det jo bygdemålstalarar som må tilpassa seg oslomålet.

Les meir om den spennande turen til Janne og Signe på ScanDiaSyn-bloggen! Klikk på innleiinga nedanfor, så er du i gang, og legg gjerne att kommentarar!

When the Norwegian Research Council and our own department ILN at the UiO granted money to extend the Norwegian Dialect Syntax project to Norwegian-American dialects in the US, the Mid-West tour was planned immediately, and this blog recounts our experiences from Illinois, Wisconsin, Minnesota, and South and North Dakota.

Janne Bondi Johannessen and Signe Laake are at present on a two-week tour in the Mid-West of the USA to record Norwegian-American speech. We have lined up meetings with informants throughout this period. The informants or acquaintances of theirs contacted us after having seen adverts we had placed in Norwegian-American journals.

Powered by Labrador CMS