Øystein A. Vangsnes, professor, UiT Noregs arktiske universitet

twitter.com/OysteinVangsnes

Arbeidsstad: Institutt for språkvitskap, UiT Noregs arktiske universitet.

Eg er professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet og professor II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Eg forskar på grammatikk og nordiske dialektar og har vore leiar for dei nordiske samarbeidsprosjekta Nordisk dialektsyntaks (ScanDiaSyn) og Nordic CoE in Microcomparative Syntax (NORMS)

. Som del av det tverrfaglege prosjektet Lærande regionar, undersøker eg bidialektal skriftspråkskompetanse frå eit norsk perspektiv. Eg er òg involvert i forsking på samiske språkforhold og fleirspråklegheit.

Hausten 2013 ga eg ut pamfletten Språkleg toleranse i Noreg - Norge, for faen! På fritida er eg oppteken av frilufts- og familieliv, musikk, skikøyring, skigåing, matlaging, kulturvern og byutvikling m.m.m.