Blogg: Øystein A. Vangsnes blogg

Øystein A. Vangsnes, professor, UiT Noregs arktiske universitet

twitter.com/OysteinVangsnes

Arbeidsstad: Institutt for språk og kultur, UiT Noregs arktiske universitet.

Eg er professor i nordisk språkvitskap ved UiT og professor II ved Høgskulen på Vestlandet. Ved UiT er eg med i AcqVA Aurora Center og ved HVL i forskargruppa i Lesing, skriving og språkutvikling.

Hovudfokuset i forskinga mi for tida er språkleg mangfald og særleg fleirspråkleg skriftkunne med utgangspunkt i den norske språkstoda der ein i tillegg til dei to skriftspråka også ser ein utbreidd bruk av dialektnær skrift i privat datamediert kommunikasjon (CMC eller sosiale medium om ein vil).

Eg forskar òg på samiske språkforhold, då særleg knytt til spørsmål som har med revitalisering å gjera.

Tidlegare har eg forska mykje på grammatisk variasjon i nordiske dialektar, og det er noko eg òg framleis held på med.

På fritida er eg oppteken av frilufts-, musikk- og kulturliv, skikøyring, skigåing, matlaging, kulturvern og byutvikling m.m.m.

Powered by Labrador CMS