Gamle tollister blir ny utstilling!

Noen telefoner er fryktelig stas å få!

 

Jeg fikk nettopp en slik. Fra Sparebankstiftelsen DNB, som fortalte at de gir støtte til at Tollisteprosjektet kan lage vandreutstilling med tilhørende undervisningsopplegg!

 

Prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister (kalt Tollisteprosjektet) transkriberer og gjør tilgjengelig, i en søkbar database på nett, lister over alle varer som ble ført inn og ut av norske tollsteder (alle 27 av dem), samt skipsanløpslister, i et utvalg år gjennom 1700-tallet. Nå vi har fått støtte til å begynne arbeidet med å lage utstilling og undervisningsopplegg for å vise noe av alt det fantastiske de forteller!

 

Det er ikke så mange prosjekt i forskningsverden som får mulighet til å bli formidle resultatene over hele landet, og inn i en mengde klasserom - fra 4de klasse på barneskolen, til 2re og 3dje klasse på videregående! Vi er skikkelig heldig! Og fryktelig stolte

 

Med hjelp fra fantastiske museumsnettverk vil vi kunne nå ut med historien om hvordan de norske tollstedene knyttet Norge og nordmenn inn i den fremvoksende, globale verdensøkonomien i det 18-århundret. Gjennom utstillingen kan vi vise hvordan kaffe fra de karibiske øyene gikk fra å være noe fryktelig sjeldent, til å bli morgendrikken til folk i alle de norske havnene. Vi får vise hvordan bark og biller fra Sør-Amerika satte farve på bygdene, hvordan kamelhår fra midtøsten holdt folk varme og fjonge, at i mangel på radio, så hadde folk fuglebur fra Tyskland fylt, antagelig, med norsk fugl (vi har ikke funnet noen importerte sangfugler) som ble matet med kanarifuglfrø så de skulle kvitre lystig i stuen.

 

Og vi får vise hvordan norske varer spilte en viktig rolle i den økonomiske og strukturelle utviklingen som la grunnlaget for at den Industrielle revolusjonen skjedde, nettopp, i Europa. Det norske tømmeret gikk til å bygge fabrikker og arbeiderboliger i England, pakkasser for varene som fabrikkene produserte og kistene som arbeiderne ble gravlagt i. Den norske fisken mettet mager i Nordtyskland, Spania og Portugal etter hvert som disse stedene ble mer urbaniserte. Det norske jernet og kobberet ble til gryter, kanoner og spiker, og de norske skipene fraktet både de norske varene, og andre lands varer, omkring på havene.

 

Vi har fått 350 000 kr i støtte. Det gir oss en kjempestart. Vi trenger en del mer for å dra det hele fult i havn, og venter nå spent på svar på resten av søknadene. Men pengene er en ting. Vel så, viktig for oss  og kanskje enda mer fantastisk, er det at noen tror på oss. Og på prosjektet. Og  på disse 200 til 300 år gamle toll- og skipsanløpslistene som forteller så mye om fortiden, om hvordan vi har havnet her vi er i dag, og kanskje kan peke litt inn i fremtiden.

 

Vi gleder oss masse til å gå i gang med å lage utstilling og undervisningsopplegg. Vi gleder oss til å spre det glade ”tollistebudskapet” slik at enda flere kan bli bitt av toll- og skipsnaløpsbasillen!

(Ta en titt selv. Jeg lover du vil oppdage fascinerende ting! http://toll.lokalhistorie.no/)

Powered by Labrador CMS