Hva kostet en kopp kakao ca 1790?

Sjokoladekanne, sent 1700-tall. (Foto: (Eier: Norsk folkemuseum))

I disse kalde vinterdager er det godt med kakao. De drakk kakao også på 

1700-tallet i Norge, men det var dyrt, og ganske sjeldent. Ved hjelp av de nå transkriberte og søkbare tollistene kan vi nå finne ut hvor mye kakao som kom til Christiania på 1700-tallet, hva en kopp kakao kostet, og hvor mye det i praksis ville si for eksempelvis en tjenestepike.

Mengdene

Gjennom 1700-tallet kom det aldri mye kakao eller sjokolade. Tabellen under viser mengdene som ankom Christiania (Oslo) i de årene som tollistedatabasen har gjort tilgjengelig.

Innførsel til Christiania av sjokolade, kakao og kakaobønner (i pund) (Foto: R. Hutchison)

Interessant nok kan det se ut til at det kom mer kakao til Christiania på 1750-tallet enn på slutten av århundret. Dette kan nok i stor grad forklares med at store deler av Europa var i krig på 1790-tallet, og at forsyningen av sjokolade dermed rett og slett var vanskelig. Men man må se på flere tiår og varer for å slå fast om det var en trend.

Prisen per pund

Prisen på kakabønner i Christiania var i 1786 16 skilling pundet, i 1788 15,6 skilling og i 1792 24 skilling. Til sammenligning fikk tjenestepiken Ellen Maria Pedersdatter i 1790 utbetalt en kontantlønn på 4 riksdaler halvåret, eller 2 ½ skilling dagen, om vi regner i overkant av 300 arbeidsdager i året (hun hadde kost og losji i tillegg).

For å kunne kjøpe ett pund (ca. 500 g) kakao ville hun altså måte ha jobbet  et sted mellom 6 og 10 dager.

Jeg har ikke funnet noen bilder av tjenestepiker i christiania, men denne tjenestpiken i Bergen a 1812/15 vil ha ikke så ulike forhold som Ellen Maria Pedersdatter Tjenestepike, Bergen tidlig 1800 (Foto: (Av: Senn, Johann Heinrich, eier Norsk folkemuseum))

Hva kostet en kopp kakao for en tjenestepike?

Nå trenger man ikke et helt pund (ca 500 g) for å lage kakao. Jeg har tidligere laget kakao med utgangspunkt i kakaobønner og en oppskrift fra sent 1700. Til en liten Mummikopp med kakao brukte jeg 80 gram. Det gir ca 6 kopper kakao på ett pund.

Ellen Marie Pedersdatter ville altså i praksis ha betalt omtrent mellom 2 ½ og 4 skilling, for kakaobønner nok til å lage en kopp kakao.  Hun hadde altså måtet jobbe en til to dager for å få råd til det som tilsvarer en liten kopp kakao.

Antagelig ville hun ikke laget kakao selv, men kjøpt det. Og siden man da må legge til arbeid og andre kostnader som et serveringssted har, vil nok koppen med kakao ha kostet mer.

Til sammenligning:

til sammenligning kan du nå stikke ned på kaffebrenneriet og få en kopp varm sjokolade til litt under 40,- og minstelønn for renholder (over 18) er litt i overkant av 160,- timen. Men andre ord under 15min jobbing for en kopp kakao kjøpt på kaffebar (men da er ikke kost og losji inkludert i lønnen)

To tidligere bloggposter om sjokolade (praktisk forsøk på 1700-tallskakao) er her og her

Powered by Labrador CMS