2021 ble det sjette varmeste året målt ved overflaten og det året da det ble tydelig at globalt havnivå akselererer.

Blir 2022 et rekordvarmt år?

En ny regjering overtok, klimatoppmøtet i Glasgow ble unnagjort, strømprisen gikk i taket og omikron-varianten overtok stafettpinnen i pandemien. Men sett fra satellittene, så er det andre ting som preger kloden vår nå ved årsskiftet.

Det er La Niña i Stillehavet, for andre året på rad. Dette har holdt igjen global temperatur i året som gikk. 2021 ble dermed det åttende varmeste året satellittene har målt i troposfæren, og det femte eller sjette varmeste året målt ved overflaten. Troposfæretemperaturen har alltid noe større ENSO-utslag enn det overflatetemperaturen har.

Effekten av La Niña henger igjen

Nå i desember kom det et kraftig vestavindsutbrudd vest i Stillehavet, og kelvinbølgen derfra vil trolig starte å «gynge» Stillehavet ut av La Niña-tilstanden utover i 2022.

Så, vil 2022 bli et rekordvarmt år? Neppe, for effekten av nåværende La Niña vil henge igjen noe utover våren, spesielt i troposfæren der satellittene måler temperaturen. Så det må nok bli 2023 som skal bli det nye rekordåret. Og dersom det utvikler seg en El Niño høsten 2022, så kan global temperatur i 2023 komme til å sprenge 1,5 graders grensen. Men samtidig skal vi huske at det også snart kan komme et stort vulkanutbrudd i tropene, med mye nedkjølende støv og svovel opp i stratosfæren. Det begynner jo å bli noen år siden forrige store utbrudd (Pinatubo i 1991).

Sjøisen har i desember vært noe under normalen i Arktis, og nesten rekordlav i Antarktis. Globalt sett starter derfor 2022 med en av de laveste verdiene som satellittene har registrert for sjøisens utbredelse.

Havstigningen akselererer

2021 var året da det ble tydelig at globalt havnivå akselererer. Havnivået har ligget over den lineære trendlinjen i flere år nå, og trend-verdien angitt med ett siffer er nå i ferd med å justeres opp til 4 mm/år, etter å ha ligget på 3 mm/år gjennom de 30 første årene med satellittmålinger.

Nedsmeltingen av iskappene på Grønland og i Antarktis fortsetter, men heldigvis går det ganske sakte. Når det gjelder fremtiden for Antarktis, så spriker klimamodellene betydelig når det gjelder kampen mellom kollaps og økt snøfall utover i dette århundret. Vår evne til å måle, overgår langt vår evne til å gi gode prognoser for globalt havnivå på lang sikt. Men på kort sikt, så får vi nå begynne å venne oss til å si «4 mm/år».

Figur 1: Satellittbasert måling av temperaturen i troposfæren.
Figur 2: 2021 ble det sjette varmeste året målt ved overflaten.
Figur 3: Sjøisens utbredelse i Arktis plasserte seg noe over den synkende trendlinjen for desember måned.
Figur 4: Globalt havnivå målt fra altimetersatellitter.
Powered by Labrador CMS