Værsatellitten JPSS-2 måler temperaturen i både troposfæren og stratosfæren.

Nedkjøling i stratosfæren - som forventet

I dag skal vi se litt på hva satellittmålingene sier når det gjelder stratosfæren. Dette er den delen av atmosfæren som starter litt over der hvor jetflyene flyr, og strekker seg ytterligere 40 km opp. Dessuten kan vi melde om en ny varmerekord i havet, og flere spennende publikasjoner som beskriver nyansene i den globale oppvarmingen.

Hei igjen. I forrige blogg snakket vi om satellittmålt temperatur i troposfæren (den nederste delene av atmosfæren, som også kalles "værsonen"). Over troposfæren ligger stratosfæren. Satellittmålinger kan brukes til å beregne lufttemperaturen også i denne delen av atmosfæren.

Et spesielt trekk ved CO2-hypotesen, er at den samtidig forutsier en global oppvarming i troposfæren og en global nedkjøling i stratosfæren. Begge deler er observert tydelig, og i artikkelen "Exceptional stratospheric contribution to human fingerprints on atmospheric temperature" (Santer et al, PNAS, 2023) presenteres de nye atmosfære-målingene som et av de aller sikreste "fingeravtrykk-bevisene" på at vi mennesker tukler alvorlig med klimaet.

Den følgende figuren derfra viser temperaturutviklingen i fire ulike høydelag høyt oppe i atmosfæren, gjennom drøyt 40 år med satellittmålinger. Merk for øvrig hvordan det store vulkanutbruddet Pinatubo i juni 1991 varmet opp stratosfæren ved å kaste opp materie som absorberte mye solstråling der oppe i høyden gjennom et helt år.

Satellittmålinger (blått) og klimamodeller (grått/sort) gjennom drøyt 40 år for tre ulike høydelag (SSU1, SSU2, SSU3) i stratosfæren og overgangssonen mellom troposfæren og nedre stratosfære (TLS - nederst). (Bilde: Santer et al, PNAS, 2023)

Ny varmerekord i havet

Så over til havet. Data fra de mange tusen ARGO-bøyene rundt om på verdenshavene samles fire ganger i året til kvartalsrapport. Og - som forventet - i første kvartal 2023 ble det satt ny rekord for varmemengden i de øverste 2000 meter av verdenshavene:

Ny varmerekord i havet - nok en gang. (Bilde: NOAA)

Dersom vi får en stor El Ninjo i 2023/2024, så vil det trolig bli "luftet ut" litt varme fra havet til verdensrommet. Men til gjengjeld vil det da bli satt ny varmerekord i atmosfæren underveis.

Den mystiske klimafølsomheten

Som nevnt i forrige blogg, så har temperaturen i troposfæren økt noe langsommere enn det de fleste klimamodellene har forutsagt gjennom de snart 45 årene vi har med satellittmålinger. Det jobbes mye ved ulike universiteter med å forstå og forklare dette. Et interessant publikasjon med norske bidrag, er "Energy budget diagnosis of changing climate feedback" (Cael, Bloch-Johnson, Ceppi, Fredriksen, et al, Science Advances, April 2023).

Der påpekes det at kloden synes å ha økt sin evne til å stråle ut varme gjennom de siste 50 årene. Økt negativ feedback altså, som har medført en reduksjon i klimafølsomheten. Dette har trolig sammenheng med at svært mye varme har samlet seg i havet vest i Stillehavet, der kloden har stor evne til stråle ut varme til verdensrommet.

Vil dette mønsteret fortsette i flere tiår framover, eller vil kloden snart gå inn i en periode med mye raskere oppvarming i troposfæren? Forfatterne spekulerer ikke noe i dette.

Fortsatt sjøis om sommeren i Arktis?

Vi tar også med noen ord om artikkelen "Will the summer sea ice in the Arctic reach a tipping point?" (Ola M. Johannessen & E. Shalina, Atmospheric and Oceanic Science Letters, 2023). Bakgrunnen er at klimamodellene er nokså uenige om ved hvilket atmosfærisk CO2-nivå sommer-sjøisen vil forsvinne i Arktis. I artikkelen har forfatterne valgt en helt annen metode, nemlig korrelasjonsanalyse mellom sjøisens satellitt-observerte utbredelse om sommeren, og logaritmen til CO2-økningen gjennom årene 1979 - 2022.

Kort oppsummert, så tyder resultatene på at dersom man klarer å holde CO2-nivået under 550 ppm, så vil det være noe sjøis om sommeren i Arktis. Dette gir i så fall en betydelig margin sett i forhold til typiske målsettingstall fra Paris-avtalen på 450 ppm i 2060 og 425 ppm for 2100. I skrivende stund er CO2-nivået 423 ppm, og øker med ca 2,5 ppm i året.

Snøsmelting i Norge

Helt til slutt i dag et Sentinel-2 satellittbilde fra Norge. Snøsmeltingen pågår for full i fjellheimen denne uken. Her ser vi at isen er i ferd med å forsvinne på Femunden, mens det fortsatt ligger mye is og snø på Aursunden litt lenger nord.

Her er innsjøene Femunden og Aursunden avbildet av den europeiske satellitten Sentinel-2 mandag 22. mai. (Bilde: Copernicus Sentinel-2 Data)

Og i tilfelle noen var i tvil: Denne bloggen skrives fortsatt av et menneske!

Powered by Labrador CMS