God hverdags balanse innebærer både aktivitet, hvile og livsmestring.

Robuste barn vokser på (og i) trær!

Det krever robusthet, det her livet! Robusthet er styrke og samtidig å kjenne sin begrensning. Det er å lære å si ja, og nei. Robusthet er å reise seg igjen, etter å ha falt.

Hvordan blir barn robuste? Unge robuste? Voksne robuste? Skadefri tror at det blant annet handler om en god hverdagsbalanse (og selv om vi ikke skal kalle det «totalbelastning for barn», så ligger det jo i samme gata). Hverdagsbalanse innebærer passe mye aktivitet og passe mye hvile. Å lade og å utvikle et godt indre kompass. Også handler det om dette store ordet: LIVSMESTRING!

Voksne bør tilrettelegge hverdagen for barna

Å mestre selve livet er jo et ufattelig stort og omfattende begrep. Men barn kan! Vår oppgave er å hjelpe barn til å tro at de kan. Barn og unge stimuleres daglig, det velter inntrykk inn i hodet på dem, og vi kan hjelpe dem i både det å oppdage og bli kjent med egne ressurser og til å finne en god hverdagsbalanse mellom variert aktivitet og «lading».

Å møte barn der de til enhver tid er, uten å frata dem ansvaret for eget liv - det er en kunst. De skal erfare, holde ut og lære å tro på at de klarer. Kjenne at de har ressurser, oppfinnsomhet, at de kan sette seg mål og å oppnå dem. For å få til dette må de få lov! Barn må få lov til å prøve, teste, feile, snuble, falle, reise seg, prøve igjen, -og igjen. For å mestre, for å finne ut av hvem de er, hva de liker og ikke liker.

Det indre kompasset til barn utvikles skritt for skritt, ved «å lære å bære sin egen sekk». I den sekken må det være plass til de viktigste tingene først. Begrepet -eller den samme sekken om du vil - bruker vi også når barna blir litt eldre. Da kaller vi det gjerne belastningsstyring.

Den mentale treningen

Barn som vokser opp i Norge i dag lever på mange måter og veldig forenklet sagt, en beskyttet tilværelse, der «alle» passer på at de ikke utsettes for fare. Er det en sannhet eller en myte at barn som får svømme på dypet og kjenne på frykten for å drukne, får vannskrekk? Eller at barn som har klatret (for) høyt i trær og vært redde for å falle ned, får høydeskrekk? Har disse typer erfaringer en herdende eller en hemmende effekt?

Å bli trygg handler også om å godta at ulykker og skader KAN skje! Hvis vi forventer null risiko og total beskyttelse, blir vi evig redde. Det er jo ikke det vi ønsker at barn og unge skal lære av oss, at de må være redde for alt det farlige som kan komme til å skje.

Vi ønsker derimot at de lærer hvordan de, selv hvis uhellet eller skaden blir til virkelighet, hvordan de skal klare å stå i stormen, eller reise seg opp igjen når livet har blåst de over ende. At de skal bli i stand til å finne egne løsninger som kjennes bra for seg og bli trygge, aktivitetsglade og både tåle og mestre alt det dette fantastiske, overveldende og spennende livet innebærer.

La oss bli med på leken, for lekne barn lærer best!

Variasjon i fysisk aktivitet utvikler barn både fysisk og personlighetsmessig, altså mentalt. Fysisk lærer barn at det er mange ulike måter å bruke kroppen på, de lærer seg å bruke og kontrollere den og å kjenne på egne grenser. Mentalt får barn en sterkere selvfølelse og identitet.

De blir tryggere på egne evner og lærer å bruke initiativ, oppfinnsomhet og nysgjerrighet. De lærer også at både barn og voksne er ulike, at vi har ulike grenser og ulike komfortsoner. Barn utvikler sine empatiske sider og blir mer følsomme for andres behov og andres følelser. Alt dette utvikles gjennom variert fysisk aktivitet, som igjen kan bidra til å danne en god grunnmur, for at barn og unge kan utvikle seg til å bli robuste så de både tåler og mestrer det livet byr på.

Skadefri ønsker å bidra!

Skadefri satser på å være den foretrukne arenaen for ungdommer og unge voksne i alderen 13-30 år når det gjelder skadeforebygging innen idrett. Vi ønsker imidlertid også å ivareta og romme barn og unge under 13 år. Det er ikke så mange små barn som utsettes for verken akutte idrettsskader eller belastningsskader. Men det å skape en solid grunnmur, et best mulige utgangspunktet for å unngå skader, når de kommer til og skal gjennom ungdomsårene hvor de gjerne ER utsatt for disse skadene; det både kan og bør vi starte å bygge lenge før de kommer til tenårene.

Skadefri.no finner du et stort utvalg øvelser. Under «velg idrett» ligger det f.eks. en egen fane som heter «Styrketrening for barn og unge». Sjekk den ut, da vel, og hold både øyne og ører åpne for mer for de mindre fra Skadefri i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS