Blogg: arbeid og familie gjennom livsløpet

Om bloggen

I denne bloggen veksler forskere fra OsloMet - Oslo Storbyuniversitet på å skrive innlegg om aktuelle temaer knyttet til arbeidsliv og familie. Vi er tilknyttet et tverrfaglig forskningssenter: Nordisk Senter for Arbeid og Familie gjennom Livsløpet (NorLife). Les mer her: Nordisk senter for arbeid og familie gjennom livsløpet – NorLife

Vi vil skrive om tematikk som angår krysninger mellom arbeid og familie; med utgangspunkt i flere ulike fagdisipliner som psykologi, sosiologi, rettsvitenskap, sosialantropologi, helsevitenskap, teknologistudier, statsvitenskap, filosofi, geografi og historie.

Vi er spesielt interessert i samspillet mellom arbeid og menneskers liv utenfor arbeidet i alle livsfaser (fra unge voksne i startfasen av arbeidslivet til seniorer på arbeidsmarkedet).

Vi vil favne om tematikk som grensene mellom jobb og hjem, digitalisering av arbeidsplassen, ansatte med omsorgsbyrde (for barn eller egne foreldre), eldre i arbeidslivet, arbeidshelse og likestilling på arbeidsplassen.

Powered by Labrador CMS