BLOGG: ARBEID OG FAMILIE OVER LIVSLØPET

Foto:
Foto:

Nylig opprettet senter for arbeid og familie over livsløpet

Hvordan forener moderne mennesker arbeid og familieliv på godt – eller mindre godt – vis, gjennom et helt liv? Vi, forskere på OsloMet og våre samarbeidspartnere, lanserer nå NorLife - et tverrfaglig forskningssenter som har som mål å forske på aktuelle problemstillinger på arbeids- og familiespørsmål. I den forbindelse, starter vi denne bloggen for å formidle forskningsfunn og annet av relevans til dere.

Vi forsker på samspillet mellom arbeid og menneskers liv utenfor arbeidet i alle livsfaser (fra unge voksne i startfasen av arbeidslivet til seniorer på arbeidsmarkedet). Norlife består foreløpig av omtrent 15 forskere fra ulike displiner som bruker ulike metoder, og fire store og flere små forskningsprosjekt.

Målet er å øke kunnskap om hvordan vi kan fremme et bærekraftig, rettferdig og helsefremmende arbeidsliv gjennom ulike faser i livsløpet. Vi forsker for eksempel på tematikk som grensene mellom jobb og hjem, digitalisering av arbeidsplassen, ansatte med omsorgsbyrde (for barn eller egne foreldre), eldre i arbeidslivet, arbeidshelse og likestilling på arbeidsplassen.

I tråd med samfunnsutfordringer som stadig aldrende befolkning, lavere fertilitet, og økt digitalisering, mener vi det et klart behov for et mer helhetlig blikk som favner om både arbeid og livet utenfor arbeidet for å ivareta et mer bærekraftig og helsefremmende arbeidsliv – gjennom livsløpet.

Aktuelle spørsmål

Med basis i kvantitative og kvalitative metoder ønsker vi å svare på spørsmål som:

For å besvare disse og andre aktuelle spørsmål om forholdet mellom arbeidsliv og familie har vi samlet et tverrfaglig team. Det består av forskere innen ulike fagretninger, blant annet sosiologi, psykologi, helsevitenskap, statsvitenskap, rettsvitenskap, sosialantropologi, historie, geografi og filosofi. Slik får vi belyst samspillet mellom arbeid og fritid, både et mest mulig helhetlig vis.

Powered by Labrador CMS