Barn kan også ha migrene.

6 tegn på at ditt barn kan plages med migrene

Migrene er den vanligste årsaken til både nyoppstått og gjentagende hodepine hos barn og voksne.

Migrene hos barn har unike symptomer som kan utvikle seg med alderen, og kan ha stor betydning for livskvaliteten (1). Disse symptomene beskrives ofte som pulserende eller en bankende smerte i hodet, på den ene eller begge sider av hodet, da gjerne i pannen eller tinningene. Barn kan av og til beskrive smertene som at “hjertet banker i hodet” eller at “en hammer slår i hodet” (2).

Nyere forskning indikerer at udiagnostisert migrene i barne- og ungdomsalderen kan lede til at migrenen blir verre i voksen alder

Migrene er stor årsak til at barn går glipp av verdifull tid på skole, med venner og fritidsaktiviteter (3). Nyere forskning indikerer at udiagnostisert migrene i barne- og ungdomsalder kan lede til at migrenen blir verre i voksen alder (3). Med andre ord kan tidlig diagnose være viktig. Det er også viktig å få undersøkt barnet slik at andre årsaker til hodepine kan utelukkes (2). Dette er de klassiske stadiene i et typisk migreneanfall.

Spesifikk stadier i et migreneanfall

Migreneanfall utvikles gjerne i spesifikke stadier, men ikke alle personer går gjennom alle hodepinestadiene (1).

  1. Prodrom (stadiet før hodepine): Endringer i humør, appetitt, energinivå og nedstemthet kan oppstå timer eller dager før et hodepineanfall kommer.
  2. Aura: Vanligvis en synsforstyrrelse, som flakkende lys eller blinde flekker, som kan vare fra 5 minutter til en time.
  3. Hodepine: Vanligvis en pulserende eller bankende hodepine på den ene siden av hodet. Mange opplever at de blir kvalme, kanskje kaster opp, får diaré eller forstoppelse. Noen kan oppleve kaldsvetting, nummenhet og lys- og lydsensitivitet. Det er vanlig med konsentrasjonsvansker og hukommelsestap. Denne fasen kan vare fra 4 til 72 timer. Yngre pasienter rapporterer at hodepinen kan være enda kortere med en varighet på 10 til 20 minutter. Hodepinens intensitet kan ofte være mildere enn hos voksne.
  4. Postdrom (stadiet etter hodepine): Hodepinen og de andre symptomene går gradvis over, men man kan føle seg trett, ha vansker med å tenke, muskelsmerter og være nedstemt, kanskje i flere dager etter anfallet.

Dette er tegnene på at ditt barn kan være plaget med migrene:

1. Symptomene er ikke alltid det du tror de er! Spesielt hos barnehagebarn, men også skolebarn, kan migreneanfall ofte forveksles med at barnet har en episode med magevirus. På lik linje som ved magevirus, kan barn med migreneanfall klage over at de føler seg syke og kvalme, de kan se bleke ut, de ønsker ikke være aktive og har behov for å legge seg for å hvile, og i verste fall kaster de opp. Smertene kan tydeliggjøres ved at barnet blir irritabelt, de gråter og at de har behov for nærhet eller et mørkt rom. Hodepine hos barn er rapportert til å ha kortere varighet enn hos voksne med en nedre grense på 2 timer. I tillegg er det vanlig at barnet klager over at smertene sitter over hele pannen og begge tinningene enn kun på én side (1).

2. Migrene kan starte tidligere enn du tror: Det antas at opptil 20 % av barn som plages med migrene har sine første episoder før de er fylte 5 år! Migrene er veldig vanlig, og rammer anslagsvis rundt 5 % av barn innen fylte 10 år (3) og rundt 12% av befolkningen i USA som er over 12 år gammel (4).

3. Migrene er ofte familiært: Hos de fleste som får nyoppstått migreneanfall vil det være en familiehistorikk hvor minst ett annet familiemedlem har en type migrene (3,4,5).

4. Barnet klager over uklart syn eller svimmelhet: Det er vanlig at barnet kan klage over lyd- og lyssensitivitet. Det kan være vanskelig for barnet å uttrykke dette, men du kan legge merke til at det er en endring i barnets oppførsel, som økt irritabilitet. (1)

5. Var ditt barn en baby som gråt utrøstelig og ble diagnostisert med kolikk? Ifølge epidemiologiske studier på migrene, har barn med historikk av kolikk som spedbarn, økt sannsynlighet for å utvikle migrene senere i livet. Derfor har forskere antatt at hos noen barn kan utrøstelig gråting/kolikk være et tidlig tegn på migrene hos spedbarn. Dette bør spesielt vurderes dersom det er migrene i familien hos barn med spedbarnskolikk (5).

Forskningen viser at de som plages med migrene oftere er de som blir båt- og bilsyke

6. Blir ditt barn bilsyk? Forskningen viser at de som plages med migrene, oftere er de som blir båt- og bilsyke. Forbigående svimmelhet sammenfaller ofte hos pasienter med migrene. Disse blir også oftere svimmel når de reiser seg fort opp (1).

Mistenker du at ditt barn har migrene etter å ha lest dette innlegget?

Det er ikke nødvendigvis så enkelt å finne ut om ditt barn lider av migrene. Tegnene kan variere fra barn til barn, men det er viktig å ta barnets signaler på alvor. Migrene er en sykdom som barn ikke vokser av seg slik noen tror. Det er viktig å fokusere på de 3 S’ene “Søvn, Spise, Stress”, dersom ditt barn får stadige migreneanfall, med spesielt fokus på å få nok søvn. Migrene er vanligere hos personer med søvnvansker, og den vanligste triggeren for å få migreneanfall hos barn er perioder med dårlig søvn.

Få god hjelp! Oppsøk autorisert helsepersonell, for eksempel familiens fastlege slik at ditt barn kan få en god utredning for sine hodepineplager. Det er viktig med god anfallsbehandling både for barn og voksne for å håndtere migreneanfallene best mulig (1, 4, 5).

Om forfatteren:

Anne Helene Moksness er kiropraktor og spesialist i barne- og ungdomskiropraktikk. Jobber og er medeier ved NEMUS Arendal. Utdannet ved Anglo-European College of Chiropractic 2009, og fullførte en master i muskelskjeletthelse hos barn og unge 2015.

Medlem av Norsk Kiropraktorforening (NKF) siden 2009, og har sittet i etterutdanningsutvalget og sentralstyret i NKF.

Referanser:

1: Youssef, PE and Mack, KJ. 2019. Episodic and chronic migraine in children. Developmental medicine and child neurology. 62: 34–41

2: Rosenblum, RK and Manion A. 2021. An update on practice guidelines for primary care treatment of pediatric migraine. The Nurse Practitioner: November 2021 - Volume 46 - Issue 11 - p 18-27 3: Rashmi Rao & Andrew D. Hershey (2020) An update on acute and preventive

treatments for migraine in children and adolescents, Expert Review of Neurotherapeutics, 20:10, 1017-1027, DOI: 10.1080/14737175.2020.1797493

4: Diest et al. 2017, Similarities and differences between migraine in children and adults: presentation, disability, and response to treatment. 2017. Curr pain headache rep. 21:48

5: Pavkovic I.M. and Kothare, S.V. 2019. Migraine and sleep in children: A bidirectional relationshild. Pediatric Neurology. 109: 20-27.

Powered by Labrador CMS