Ryggvondter går som oftes over, men noen faktorer gir dårligere prognose

Dårlige sjefer, partnere og helsepersonell kan gjøre at ryggplagene dine vedvarer

De fleste vil kun ha kortvarig vondt i ryggen. Når smertene vedvarer, blir det vanskeligere og flere gråtoner trer inn.

Tre gode tips for de fleste med vond rygg

1) Hold deg aktiv og i arbeid, om mulig

2) Forvent at det skal bli bedre

3) Husk at ingenting er ødelagt og at kroppen tåler mye, selv om smertene skulle vedvare

Ryggplager er en del av livet. De fleste av oss vil oppleve det.

Oppsøk fysikalsk behandling/vurdering om øvrige tre punkt ikke er nok.

Ryggvondter går som oftest over

Ryggplager er en del av livet. De fleste av oss vil oppleve det, og i de fleste tilfeller vil det bedres uansett tiltak. Noen er uheldig og opplever tilbakevendende eller vedvarende smerter. Smerter er en unik opplevelse, og påvirkes av mye forskjellig.

De fleste vet at eldre, overvektige, inaktive, søvnløse, angstfylte, deprimerte og røykere plages mer og oftere.

Men følgende punkt er kanskje mer overraskende?:

Dårlige partnere og sjefer gjør at du har mer og lenger vondt i ryggen

Interessant nok kan også fiendtlig miljø hjemme og på jobb, og at du er lite fornøyd med jobben din medføre mer vedvarende og hyppigere episoder av ryggplager!

Helsepersonell kan også forkludre plagene dine

Er du uheldig i møte med helsepersonell kan vi bidra med skadelige og feil forklaringer. Ikke vær redd for å spørre om noe er uklart. Om vi som behandlere unngår en misforståelse, eller selv blir klokere av spørsmålet er dette bare godt for alle.

For enkelte kan det være nødvendig med videre utredning i spesialisthelsetjenesten.

Om plagene vedvarer og blir stadig mer diffuse er det kanskje på tide med en større tverrfaglig utredning. Dette kan fastlegen eller kiropraktoren henvise til, men dette gjelder kun noen få.

Innholdet i denne teksten er primært hentet fra en kunnskapsoppsummering fra The Lancet publisert juni 2021. For mer detaljert gjennomgang se bloggpost ved bevegelsesloftet.no.

Referanse

Knezevic et al. Low back pain. The Lancet. 2021, Jul 3;398(10294):78-92.

Om forfatteren:

Kiropraktor Christoffer Børsheim er utdannet ved Anglo-European College of Chiropractic, England i 2015. Han har en mastergrad med akademisk utmerkelse i Kiropraktikk fra Bournemouth University. Til daglig jobber han ved Behandling for Alle i Bergen. Medlem siden 2015, og tillitsverv siden 2018 i Norsk Kiropraktorforening.

Powered by Labrador CMS