Forventninger til behandlingsutfall bør avklares på forhånd
Forventninger til behandlingsutfall bør avklares på forhånd

Det går bedre hvis man er positiv!

Forventningene dine har betydning for bedring av muskelskjelettplager

Kim og Kari opplever begge å få akutt vondt i ryggen. Smertene sitter tilsynelatende på det samme sted i ryggen og smerteintensiteten er omtrent den samme, men de uttrykker deres forventning til bedring forskjellig. Kim hadde en lignende episode med vond rygg for noen år siden. Da lærte han at ryggplager er en vanlig tilstand, fikk god informasjon og ryggplagene forsvant i løpet av en ukes tid. På bakgrunn av hans tidligere erfaring med ryggplager tenker Kim at det nok er det samme han har fått på ny, og han tror at han er tilbake til sine vanlige aktiviteter igjen om en ukes tid. Kims forventninger er positive. Kari derimot, har flere ganger tidligere hatt vond rygg som har vart lenge. Hun har vært sykmeldt flere ganger på grunn av ryggplagene og husker godt hvor mye smerter og vanskeligheter med å bevege seg hun hadde sist. Kari er bekymret og tror at dette kommer til å ta tid, og at hun må være forsiktig så hun ikke blir verre. Karis forventninger er negative.

De som forventer å bli bedre, blir bedre

Forventninger er definert som din personlige mening om et fremtidig resultat (1). Hos pasienter med muskelskjelettplager finnes det gode bevis for at forventning til bedring har betydning for fremtidig resultat (2-5). Forskningen har vist at pasienter som forventer å bli bedre av behandling ble bedre enn de som ikke hadde positiv forventning til bedring. Dette gjelder på tvers av en rekke muskelskjelettplager, uavhengig av om det er generelle forventninger for et bestemt resultat eller forventninger relatert til en spesifikk behandling.

Pasientens generelle forventninger til bedring kan være å komme tilbake til jobb eller å redusere smerten. I tillegg kan pasienten ha forventninger til en spesifikk behandling, for eksempel om det å få smertestillende tabletter eller at en viss type behandling forventes å bidra til en bedring av plagene.

Tidligere erfaring, personlig kunnskap, sosioøkonomisk bakgrunn og familiemedlemmers og bekjentes erfaring har betydning for forventninger til bedring (6). I tillegg vil også sosiale media og pasientens forhold til behandleren ha betydning.

Forventningene påvirkes altså av mange forskjellige faktorer, og pasienter med den samme plagen kan ha forskjellige forventninger til en bestemt behandling. Det betyr også at forventninger kan endres underveis i et behandlingsforløp, avhengig av hva pasienten erfarer personlig eller fra andre, inkludert behandlere.

Avklare forventninger på forhånd

Å diskutere forventninger til bedring kan gjøre det mulig for behandleren å få bedre forståelse av pasientens smertemestring, bekymringer og behandlingspreferanser, og derved få et tydeligere bilde av hvem pasienten er. Dette kan bidra til bedre informasjon gjennom opplæring og avklaring av oppnåelige mål og resultat for pasientens muskelskjelettplager, og endelig en bedre plan for hva som er rett behandling for den enkelte pasienten.

Om forfatteren:

Birgitte Lawaetz Myhrvold er utdannet kiropraktor ved Syddanske Universitet i Danmark i 2000, hun har i tillegg tatt en mastergrad i diagnostisk ultralyd (MSK) i 2015. Hun er forsker ved Universitetet i Oslo på Institutt for helse og samfunn og jobber også som kliniker på NEMUS Ullevål i Oslo. Hennes doktorgradsavhandling ‘Prognostic models for neck pain’ i 2021 undersøkte hvilke faktorer som kan påvirke pasienters prognose av nakkeplager. Medlem av Norsk Kiropraktorforening.

Referanser

1. Uhlmann RF, Inui TS, Carter WB. Patient requests and expectations. Definitions and clinical applications. Medical care. 1984;22(7):681-5.

2. Myhrvold BL, Irgens P, Robinson HS, Engebretsen K, Natvig B, Kongsted A, et al. Visual trajectory pattern as prognostic factors for neck pain. European Journal of Pain. 2020.

3. Mondloch MV, Cole DC, Frank JW. Does how you do depend on how you think you'll do? A systematic review of the evidence for a relation between patients' recovery expectations and health outcomes. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne. 2001;165(2):174-9.

4. Laferton JAC, Oeltjen L, Neubauer K, Ebert DD, Munder T. The effects of patients' expectations on surgery outcome in total hip and knee arthroplasty: a prognostic factor meta-analysis. Health Psychol Rev. 2020:1-17.

5. Hayden JA, Wilson MN, Riley RD, Iles R, Pincus T, Ogilvie R. Individual recovery expectations and prognosis of outcomes in non-specific low back pain: prognostic factor review. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2019(11).

6. Bialosky JE, Bishop MD, Cleland JA. Individual expectation: an overlooked, but pertinent, factor in the treatment of individuals experiencing musculoskeletal pain. Phys Ther. 2010;90(9):1345-55.

Powered by Labrador CMS