Styrketrening kan forebygge en rekke plager hos eldre.

Eldre har godt av styrketrening

Styrketrening har en viktig rolle for god helse gjennom hele livet. Mens det kan virke som en opplagt prioritering for unge og aktive mennesker, er det like viktig, om ikke enda viktigere, for eldre.

Om bloggen

Mange opplever smerter i muskler og ledd. Rygg- og nakkeplager rammer flest og koster mest i det norske samfunnet. Likevel er muskel- og leddhelse et underprioritert forskningsområde.

I denne bloggen formidler og diskuterer forskere og klinikere (ny) forskning som kan bidra til å hjelpe de som plages av, samt å øke forståelsen av, muskel- og leddplager.

Bloggen drives av forskere i nettverket Et liv i bevegelse – Norsk kiropraktorforenings forskningsstiftelse: Et Liv i Bevegelse (elibforskning.no)

Kontakt: blogg@elibforskning.no

Aldring bringer med seg en rekke utfordringer, inkludert tap av muskelmasse, beinskjørhet og generell svekkelse. Norge har en stadig aldrende befolkning, som tilsier at vi får et høyere antall eldre som har behov for hjelp i helse- og omsorgssektoren. Dette kan føre til dårligere kapasitet, omsorg og livskvalitet for de eldre. Et forebyggende tiltak er nettopp styrketrening. I dette innlegget skal vi utforske hvorfor styrketrening er av særlig betydning for eldre.

Tap av muskelmasse kan ha helsemessige konsekvenser

Muskeltap, eller aldersrelatert muskelatrofi, er en vanlig bekymring blant eldre mennesker. Mennesker over 50 år kan forvente å miste 1 til 2 prosent av muskelmassen per år (1). Dette tapet av muskelmasse kan ha betydelige helsemessige konsekvenser, inkludert redusert styrke og funksjonalitet. Styrketrening kan bidra til å motvirke muskeltap hos eldre (2).

Styrketrening kan forebygge beinskjørhet

Beinskjørhet, eller osteoporose, er en annen vanlig aldersrelatert bekymring. Eldre mennesker er mer utsatt for beinbrudd på grunn av redusert bentetthet. Styrketrening har en positiv effekt på bentetthet og forebygging av osteoporotiske brudd (3). Lårhalsbrudd kan være forårsaket av beinskjørhet hos eldre. Dette er en alvorlig komplikasjon hos eldre hvor beinskjørhet øker risikoen. Lårhalsbrudd har komplikasjoner som dyp venetrombose, lungeemboli og sengeliggende over lang tid (4). Rundt 9000 lårhalsbrudd forekommer hvert år. Hvor traume (fall) kombinert med benskjørhet er hovedårsaken. Kvinner rammes oftere enn menn grunnet overgangsalderen hvor hormonproduksjonen til kvinner synker fortere enn menn. En 70-åring har i gjennomsnitt to tredjedeler av benmassen til en 30-åring (5). Dette viser viktigheten av å forebygge mot beinskjørhet og trening er et bra alternativt.

Å kunne klare seg selv

Evnen til å utføre daglige aktiviteter uten behov for hjelp er avgjørende for eldre menneskers livskvalitet. Styrketrening spiller en nøkkelrolle i å opprettholde funksjonell uavhengighet. Styrketrening hjelper eldre med å bevare evnen til å gå, reise seg fra en stol, bære dagligvarer og utføre andre nødvendige oppgaver (6).

Positive effekter på hjerte

Styrketrening gir ikke bare fordeler for muskel- og skjelettsystemet, men det kan også ha positive effekter på kardiovaskulær helse. Regelmessig styrketrening bidrar til å senke blodtrykket hos eldre voksne (7). Dette er en viktig faktor for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer, som er en ledende årsak til dødsfall blant eldre.

Balansetrening og fallforebygging

Fall sikkerhet er en stor bekymring blant eldre. Fall kan føre til alvorlige skader og tap av uavhengighet. Styrketrening spiller en viktig rolle i å forbedre balanse og koordinasjon, noe som kan bidra til å forebygge fall. Dette gjøres med spesifikke balanse og koordinasjonsøvelser (8).

Konklusjon

Styrketrening er en viktig helse komponent for eldre, med en rekke dokumenterte fordeler. For å oppnå de beste resultatene, bør eldre mennesker konsultere helsepersonell eller treningseksperter for å utvikle et trygt og effektivt treningsprogram som passer til deres individuelle behov. Ved å trene styrketrening, kan man leve et sunnere liv, mer uavhengige og mer aktivt liv i alderdommen.

Om forfatteren:

Henrik Bye er utdannet kiropraktor ved AECC University College. Han er Skadefriambasadør og tidligere toppidrettsutøver. Til daglig jobber han på Eureka i Sandvika like utenfor Oslo. Medlem av Norsk Kiropraktoforening. 

Referanser

1. Vandervoort AA. Aging of the human neuromuscular system. Muscle Nerve. 

2002;25(1):17-25.

2. How can strength training build healthier bodies as we age? (2022) National Institute on Aging. Available at: https://www.nia.nih.gov/news/how-can-strength-training-build-healthier-bodies-we-age (Accessed: 07 November 2023). 

3. Lau, E. M., Lynn, H. S., Woo, J. W., Kwok, T. C., Melton, L. J., 3rd, Prevalence of and risk factors for sarcopenia in elderly Chinese men and women. (2006). Osteoporosis International, 17(11), 1727-1733.

4. Smith, J. (2010). Hip Fractures in the Elderly. Orthopedic Nursing, 29(2), 133-137.

5. Flaten, B., Sørhøy, M. S., Heir, W. (2022, 15. januar). Lårhalsbrudd. NDLA. 

https://ndla.no/article/6717

6. Harvard Health Publishing. (2021). Strength and Power Training. Harvard Health Publishing. https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/strength-and-power-training

7. Cornelissen, V. A., Fagard, R. H., Coeckelberghs, E., & Vanhees, L. (2011). Impact of resistance training on blood pressure and other cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Hypertension, 58(5), 950-958.

8. Liu, H. H., Yeh, N. C., Wu, Y. T., Yang, Y. R., Wang, R. Y., & Cheng, F. Y. (2012). Effects of Wii Fit training on functional performance in the elderly: A randomized controlled trial. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 67(6), 660-666. 0

 

Powered by Labrador CMS