Frossen skulder gir langvarige skulderplager.

Hva er frossen skulder og hvordan kan det behandles?

Du har sikkert hørt om frossen skulder, at det er noe med smerter, nedsatt bevegelse og at det tar lang tid før det blir bra. Her kommer forklaringen.

Skulderens oppbygning

Skulderen er et kuleledd, kulen er øverste del av overarmsbeinet og fester seg inn i skulderbladet. Skulderen omfattes av en skulderkapsel. Rundt skulderleddet er det flere sener, ligamenter og muskler som stabiliserer og beveger skulderen. Disse er veldig viktige, fordi skulderen har mer mobilitet enn andre leddtyper (1, 3).

Frossen skulder fører til en sammentrekning av skulderkapselen.

Hva er frossen skulder?

Frossen skulder, også kalt adhesiv kapsulitt, er en inflammasjonsprosess med smerte og nedsatt bevegelighet både aktivt, når du beveger selv leddet, og passivt, når andre beveger skulderen for deg. Tilstanden går gjennom flere faser, smertefull fase, frys-fasen og tine-fasen. Skulderkapselen trekker seg etterhvert sammen (1). Denne lidelsen varer mellom ett til tre år.

Hva foregår i de forskjellige fasene?

Den første fasen er den smertefulle fasen, der det er smerter ved bevegelse, men fremdeles god bevegelighet i skulderen. Denne fasen varer i to til ni måneder og går over til frys-fasen. Skulderen blir mindre smertefull, men bevegeligheten blir mindre og mindre, og har gitt navnet til “frossen” skulder. Denne fasen varer i fire til tolv måneder. I slutten av den smertefulle fasen og under frys-fasen vil det skje en fortykning av muskler, sener og ligamenter rundt skulderen og det dannes arrvev. Den tredje fasen varer fram til 24 måneder og blir kalt tine-fasen, der skulderen får mer og mer bevegelighet igjen (5).

Frossen skulder går gjennom tre faser.

De fleste tilfeller av frossen skulder går over av seg selv, men dette kan ta mellom ett til tre år. Tidlig riktig diagnose er viktig, slik at man kan få mest effektiv behandling og unngå unødvendig behandling og smerter. I fase én kan tilstanden ligne veldig på andre skulderlidelser som rotator-cuff syndrom, seneruptur etc. En MR-undersøkelse kan bekrefte diagnosen og utelukke andre årsaker til skuldersmertene (8).

Hvorfor får man frossen skulder og hvem er mest utsatt?

Frossen skulder blir delt inn i 1) primær frossen skulder som kommer uten en åpenbar grunn (80% av tilfellene) og 2) sekundær frossen skulder som skyldes en underliggende sykdom som diabetes, skjoldbruskkjertellidelser eller etter et traume til skulderen (1, 3). Frossen skulder oppstår oftest i bare én skulder. Tilstanden rammer to til fem prosent av befolkningen, og flere kvinner enn menn. De fleste er i alderen 40 til 60 år (2, 4).

Hvordan behandles frossen skulder?

Det er forskjellige behandlingsmåter som er effektive i hver fase. Kortisoninjeksjoner er effektivt i fase én, den smertefulle fasen, og hjelper for smerter og for å dempe inflammasjonsprosessen i starten (3, 5, 6). Smertestillende medisin er effektivt både for å dempe inflammasjonsprosessen og redusere smerter i fase én. I fase to og tre er fysioterapi effektivt. I fase tre er øvelser særlig viktig for å få tilbake bevegeligheten i skulderen (2, 4, 5). Trykkbølge som behandlingsform av frossen skulder er temmelig nytt, men har gode resultater så langt (2). Det er viktig å ikke overbehandle med øvelser eller trykkbølge i fase én og to, fordi det kan irritere og forlenge fasene.

Det er en større risiko for å få frossen skulder om man lider av angst eller depresjon

Mello et al. (7)

Har pandemien hatt noen påvirkning på antall tilfeller av frossen skulder?

Det har vært en økning av frossen skulder tilfeller siden begynnelsen av pandemien. Under pandemien var det også flere som opplevde stress, angst og depresjon pga. den plutselig livsstilsendringen (7). Det er en større risiko for å få frossen skulder om man lider av angst eller depresjon, og det er derfor teorien bak det økende tilfellene av frossen skulder (7).

Om forfatteren:

Helene H. Barlindhaug er utdannet kiropraktor ved Anglo European College of Chiropractic University College (AECC UC) i Bournmouth.

Hun jobber ved Nemus Fredrikstad og er medlem av Norsk Kiropraktorforening.

Referanser:

1. Ryan V, Brown H, Minns Lowe CJ, Lewis JS. The pathophysiology associated with primary (idiopathic) frozen shoulder: A systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2016 Aug 15;17(1):340. doi: 10.1186/s12891-016-1190-9. PMID: 27527912; PMCID: PMC4986375. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4986375/

2. Zhang J, Zhong S, Tan T, et al. Comparative Efficacy and Patient-Specific Moderating Factors of Nonsurgical Treatment Strategies for Frozen Shoulder: An Updated Systematic Review and Network Meta-analysis. The American Journal of Sports Medicine. 2021;49(6):1669-1679. doi:10.1177/0363546520956293

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0363546520956293?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

3. Ricci, Monica DMSc, PA-C. Adhesive capsulitis: A review for clinicians. Journal of the American Academy of Physician Assistants 34(12):p 12-14, December 2021. | DOI: 10.1097/01.JAA.0000800236.81700.d4 https://journals.lww.com/jaapa/Fulltext/2021/12000/Adhesive_capsulitis__A_review_for_clinicians.2.aspx

4. Nakandala, Piumi et al. ‘The Efficacy of Physiotherapy Interventions in the Treatment of Adhesive Capsulitis: A Systematic Review’. 1 Jan. 2021 : 195 – 205. https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr200186

5. Challoumas D, Biddle M, McLean M, Millar NL. Comparison of Treatments for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020 Dec 1;3(12):e2029581. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.29581. PMID: 33326025; PMCID: PMC7745103. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7745103/

6. NHI.no (2018) Kapsulitt, Frossen Skulder, NHI.no. NHI.no. tilgjengelig fra: https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/skulder-og-overarm/kapsulitt-frossen-skulder/?page=all (Accessed: Januar 10, 2023).

7. Mello DPP, Corbin JNB, Holanda LS, Pascarelli L, Nishimura EM, Almeida TBC. INCIDENCE AND EPIDEMIOLOGY OF ADHESIVE CAPSULITIS DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Acta Ortop Bras. 2023 Feb 20;31(1):e261132. doi: 10.1590/1413-785220233101e261132. PMID: 36844130; PMCID: PMC9949225.

8. Pandey V, Madi S. Clinical Guidelines in the Management of Frozen Shoulder: An Update! Indian J Orthop. 2021 Feb 1;55(2):299-309. doi: 10.1007/s43465-021-00351-3. PMID: 33912325; PMCID: PMC8046676.

Illustrasjon: Iveland, C.G. (2019) Frossen Skulder: Dette Bør du Vite Om Skulderlidelsen, Ullevål Kiropraktorklinikk. Ullevål Kiropraktorklinikk. Tilgjengelig fra: https://www.ullevalkiropraktor.no/frossen-skulder/ (Accessed: February 16, 2023).

Powered by Labrador CMS