Kjevesmerter kan oppstå av ulike grunner.
Kjevesmerter kan oppstå av ulike grunner.

Hva skyldes smerter i kjeven?

Smerter som kommer fra tyggemuskulatur og/eller kjeveledd kan gi stråling til tinningen, ansiktet, øre, hals, nakke og tenner. Noen har også hodepine, endret lydfølsomhet og muskelsmerter i nakke og skuldre.

Smerter i kjeven er et vanlig problem som rammer mellom 3-15 % av befolkningen årlig (1). Normale aktiviteter som å spise, drikke, gjespe, synge, snakke, kysse og le kan bli utfordrende, og et besøk i tannlegestolen kan fort bli uutholdelig. På fagspråket er kjeveleddsdysfunksjon kalt temporomandibulær dysfuksjon (TMD). Dette er ingen diagnose, men heller en samlebetegnelse som beskriver kliniske problemstillinger som involverer kjeveledd, tyggemuskulatur og nærliggende strukturer (2).

Symptomer fra kjeveleddet inkluderer

- Smerter i ansikt og rundt kjeveleddene (3)

- Strålesmerte til øre, tinning, øyehule, underkjeve og øvre del av nakke (3)

- Klikke og skrapelyder fra kjeveledd (4)

- Overbevegelighet eller redusert bevegelighet av underkjeven (1)

- Øresymptomer som lydfølsomhet, dottfølelse og smerte (1)

- Hodepine (5,6) og svimmelhet (7)

- Tannsmerter (8)

Årsak

Smerter forårsaket av spenninger i kjevemusklene kan komme i forbindelse med stress

NICE (9)

Det er tre hovedårsaker til smerter og ubehag i kjeveleddene (9):

1: Smerter som kommer fra tyggemusklene (myalgi). Dette skjer som følge av spenninger i kjevemusklene og kan komme i forbindelse med stress.

2: Smerter som kommer fra selve kjeveleddet, slik som en forskyvning av kjeveleddets bruskplate, menisk, som ligger mellom leddflatene, eller leddgikt/artrose i leddet hvor glatt brusk som skal beskytte leddet, brytes ned.

3: Hodepine, typisk lokalisert til tinningen.

Ved akutte smerter er årsaken ofte kjent. Det kan være smerter etter tannbehandling, et traume eller som følge av muskelspenninger ved tidsbegrenset mentalt stress. Plutselig/akutt kjevelås etter en skiveforskyvning i kjeven er mindre vanlig/hyppig, men er dertil smertefullt og ubehagelig. (1).

Langvarige kjeveplager kan være symptom av andre helseplager du har. Psykisk uhelse kan føre til ubevisst tanngnissing på dag og natt. Da blir kjeveledd og muskulatur blir utsatt for belastning og aktivitet som over tid han føre til betennelse i kjeve og tilhørende muskulatur (1).

Tannlegen kan påpeke unormal tannslitasje på grunn av gnissing (10). Systemiske sykdommer som reumatisme og slitasjegikt kan slå ut i kjeveledd og skape lokal irritasjon (11).

Anbefalinger fra Helsedirektoratet (1)

Akutt oppstått smerte eller plager i kjeveleddet er som oftest forbigående og man trenger ikke søke helsehjelp hvis symptomene forsvinner innen rimelig tid. 90-95% de som opplever smerter i kjeveleddet trenger ingen behandling, eller de blir friske med svært enkle tiltak.

Anbefalinger fra Helsedirektoratet inkluderer informasjon, rådgivning og veiledet egenaktivitet som tiltak ved akutte TMD symptomer. Det er viktig å opprettholde normal aktivitet og å unngå neglebiting, tungepressing, tannpressing, tyggegummi samt midlertidig avstå hard og seig mat. Når smertene går over, er det anbefalt at man kommer tilbake til normale spisevaner så snart som mulig.

Hvis kjeven går akutt i lås kan man ha en forskyvning av bruskplatene. Da kan man behøve profesjonell hjelp, fra tannlege eller legevakt, med å få kjeveleddet til å bevege seg.

Det er også viktig å la kjeven hvile. Spenninger ved overfladisk pustemønster kan føre til uønskede muskelspenninger i bryst, skuldre, nakke og kjeveledd. Enkle øvelser og bruk av avspenningsteknikker er utarbeidet av Helsedirektoratet og finnes lett tilgjengelig på deres sider. Kort tids bruk av smertestillende legemidler kan være til hjelp, og paracetamol er førstevalg.

Behandling

Mål for behandling av kjeveleddsplager er å oppnå god gape- og tyggefunksjon, samt å redusere smerter og ubehag. Det er viktig å gjøre individuelle tilpasninger for hver pasient på bakgrunn av sykdom og symptombilde. For god prognose er det også av betydning at relaterte tilstander som hodepine/migrene, nakke-/ryggsmerter, andre muskel og skjelettplager samt psykiske lidelser utredes og behandle (1).

Skulle ikke smertene gå over er det viktig å ta kontakt med autorisert helsepersonell i primærhelsetjenesten som har kunnskap om oppfølging av TMD.

Enkle øvelser og bruk av avspennings-teknikker er utarbeidet av Helsedirektoratet og finnes lett tilgjengelig på deres sider

Hjemmeøvelser for TMD

Behandlingstiltak ved TMD - Helsedirektoratet

Avspenningsøvelser

Avspenning kan være et alternativ til eller benyttes sammen med annen aktuell behandling ved TMD - Helsedirektoratet

Du kan lese mer om smerter i kjeven på Smerter i kjeven - Bevegelsesløftet (bevegelsesloftet.no)

Om forfatterne:

Karl Martin Stålaker er utdannet kiropraktor fra Macquarie University i 2006. Han har siden praktisert som kiropraktor i Norge, Spania og England. Medlem av Norsk Kiropraktorforening siden 2006 og medlem av BCA (Britisk Kiropraktorforening) siden 2019. For tiden er han student i UK hvor han tar en mastergrad i nevrovitenskap for å fordype seg i kroniske smerter, kjeveleddsdysfunksjon og svimmelhet.

Vilde Furuodden Aas er utdannet kiropraktor ved Anglo European College og Chiropractic, England 2006. Master i kiropraktikk fra Bournemouth University. Vilde er medeier av Telemark kiropraktorklinikk (Nemus Porsgrunn-Bø) og jobber til daglig på avdelingen i Porsgrunn.

Referanser:

(1) Helsedirektoratet (sist oppdatert 2016): https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd

(2) Li DTS, Leung YY. Temporomandibular Disorders: Current Concepts and Controversies in Diagnosis and Management. Diagnostics (Basel). 2021 Mar 6;11(3):459.

(3) Gauer RL, Semidey MJ. Diagnosis and treatment of temporomandibular disorders. Am Fam Physician. 2015 Mar 15;91(6):378-86.

(4) Reissmann DR, John MT. Ist Kiefergelenkknacken ein Risikofaktor für Schmerzen im Kiefergelenk? [Is temporomandibular joint (TMJ) clicking a risk factor for pain in the affected TMJ]. Schmerz. 2007 Apr;21(2):131-8.

(5) Lupoli TA, Lockey RF. Temporomandibular dysfunction: an often overlooked cause of chronic headaches. Ann Allergy Asthma Immunol. 2007 Oct;99(4):314-8.

(6) Speciali JG, Dach F. Temporomandibular dysfunction and headache disorder. Headache. 2015 Feb;55 Suppl 1:72-83. doi: 10.1111/head.12515. Epub 2015 Feb 3.

(7) Chole RA, Parker WS. Tinnitus and vertigo in patients with temporomandibular disorder. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1992 Aug;118(8):817-21.

(8) Fukuda KI. Diagnosis and treatment of abnormal dental pain. J Dent Anesth Pain Med. 2016 Mar;16(1):1-8.

(9) NICE (National Institute for health and care Exellence) Sist oppdatert August 2021: https://cks.nice.org.uk/topics/temporomandibular-disorders-tmds/

(10 )https://www.tannlegetidende.no/i/2010/13/dntt-404423 Mo, A., Jokstad, A., Krogstad, B.S., og Dahl, B.L. (2004) Bittskinnebehandling ved Kjeveleddsproblemer (TMD). Den norske tannlegeforenings Tidende 2004; 114: 822—7

(11) https://www.tannlegetidende.no/i/2010/13/dntt-404423 Bjørnland, T. og Møystad,A. (2010). Kroniske sykdommer og tilstander i kjeveledd og muskualtur. Den norske tannlegeforenings Tidende, 2010 120, 896-902.

(12) https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/behandlingstiltak-ved-tmd#ovelser-kan-ha-positiv-effekt-pa-funksjon-og-smerte-ved-tmd

(13) https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/temporomandibulaer-dysfunksjon-tmd/behandlingstiltak-ved-tmd/avspenning-kan-vaere-et-alternativ-til-eller-benyttes-sammen-med-annen-aktuell-behandling-ved-tmd#null-begrunnelse

Powered by Labrador CMS