Overvåking av økologisk tilstand i store innsjøer. Prøvetaking av dyreplankton på et islagt Gjende.
Overvåking av økologisk tilstand i store innsjøer. Prøvetaking av dyreplankton på et islagt Gjende.

Bli med ned i dypet av Gjende

Nå på senvinteren gjennomføres det prøvetaking fra isen over dypeste punkt på flere store norske innsjøer. Bli med ned under isen i denne filmen fra prøvetaking på Gjende.

Bli med ned i dypet av Gjende! Video: Knut Andreas Eikland /NINA.

Prøvetakingen er en del av overvåkingen av økologisk tilstand i store innsjøer (ØKOSTOR). Overvåkingsprogrammet ledes av NIVA i samarbeid med NINA og Akvaplan-niva, og gjennomføres på vegne av Miljødirektoratet. I programmet inngår 26 store innsjøer som overvåkes jevnlig, fra årlig til hvert fjerde år. I filmen er video fra Gjende supplert med bilder fra tilsvarende undersøkelser i Møsvatn og Krøderen.


ØKOSTOR

ØKOSTOR

ØKOSTOR, eller Overvåking av økologisk tilstand i store innsjøer, er et nasjonalt overvåkingsprogram av som ble påbegynt i 2015. Formålet med programmet er å overvåke og dokumentere tilstanden til store norske vannforekomster, slik Norge er forpliktet til gjennom vannforskriften og EUs rammedirektiv for vann. Vannforskriften krever at den økologiske tilstanden i innsjøer skal fastsettes på grunnlag av fysisk-kjemiske og biologiske forhold. Dersom undersøkelser viser at forholdene er dårligere enn god tilstand, skal det om mulig settes inn tiltak for å forbedre situasjonen. Undersøkelsene i ØKOSTOR-programmet omfatter fysisk-kjemiske forhold, planteplankton, dyreplankton, fisk, vannvegetasjon og krepsdyr på grunt vann. Det tas månedlige prøver i den isfrie perioden. Totalt undersøkes 26 store innsjøer gjennom programmet. Innsjøene som skal undersøkes i 2022 er Iešjávri, Stuorajávri, Takvatnet og Altevatnet i Nord-Norge, og Krøderen og Møsvatn på Østlandet. I tillegg skal det gjøres noe mindre omfattende undersøkelser i Gjende, Selbusjøen og Mjøsa.

Prosjektleder: Sigrid Haande, NIVA

Powered by Labrador CMS