Blogg: Ferskvannsbloggen

Om bloggen:

Vi er en gruppe biologer som har innsjøer, elver og bekker som arbeidsplass. Det er en spennende verden som kanskje fremstår litt ukjent for de fleste. Det ønsker vi å gjøre noe med. Her lever planter, dyr og sopp om hverandre – ikke ulikt det vi ser på land, men under andre naturgitte forhold. Målet vårt er å øke kunnskapen og interessen for ferskvannsøkosystemer. Her vil vi presentere utdrag fra prosjekter vi jobber med, grunnleggende naturhistorie og smått og stort fra forskningens verden.

Vi jobber i Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet mellom natur og samfunn. Her undersøker vi både grunnleggende spørsmål om hvordan naturen fungerer, og hvordan vi kan anvende denne kunnskapen der natur og samfunn møtes. Vi jobber med ulike taksonomiske grupper, på ulike nivåer av biologisk organisering, og med ulik innfallsvinkel. Gjennom denne bloggen ønsker vi å belyse dette mangfoldet. Bli med oss!

Powered by Labrador CMS