Gjeddeunge i Glomma.
Gjeddeunge i Glomma.

Feltsesong

Det har vært stille på bloggfronten i lang tid nå. Årsaken er at vi har vært travle med innsamling av årets data!

Alle bransjer har et «årshjul» som organiseres rundt de viktigste begivenhetene: Politikere har valg og årsmøter, lærere har semestre, og ferskvannsøkologer har feltsesongen. Sommerhalvåret er den viktigste tiden for arbeid i vann og vassdrag i Norge, og det meste skjer på sensommeren og høsten. Det er nå vi samler inn data som skal bearbeides gjennom vinteren og våren.

Arbeidet vårt er prisgitt vannets kretsløp. Gjennom tidligsommeren har snøsmeltingen sakte men sikkert dabbet av. Flom og kaldt vann har blitt erstattet med stabil vannføring, høyere temperaturer i luft og i vann, og gunstige forhold for årets generasjon av fisk.

Vår vanligste ferskvannsfisk, brunørreten, er godt tilpasset denne årvisse syklusen. Eggene ligger beskyttet under grusen gjennom vinter og vår, og yngelen svømmer opp rundt vårflommen. Mange dør i denne tidlige kritiske fasen, men de som overlever er «klare» når forholdene er gunstige. Gjennom sommeren vokser de fra ca. 20mm til å bli 40-50mm i september. Noen faller fra underveis eller flytter til nye områder på grunn av økt konkurranse (hvert individ krever stadig mer mat og plass etter hvert som det vokser i størrelse), og de sterkeste konkurrentene befester sin plass ved å etablere territorier. Ved å undersøke tetthetene av ørretunger nå på høsten kan vi dermed si noe om bæreevnen i de ulike områdene i elva.

Når vinteren blir lang og man ønsker seg vekk fra kontoret husker man som regel bare de gode dagene med fint vær, lite mygg og mye fisk. Men feltsesongen innebærer også lange dager, mye kjøring og tunge løft. Jevnlige oppdateringer av yr.no, sjekk av utstyr og middag på bensinstasjonen hører med til hverdagen. Men det er egentlig en liten pris å betale for de flotte opplevelsene feltsesongen byr på.

Utearbeidet nærmer seg slutten for i år. Det er for så vidt greit når lavtrykkene står i kø helt ut til Nova Scotia. Nå venter bearbeiding av materialet på lab, rapportskriving, vitenskapelig publisering, og forberedelser av neste års aktiviteter. Og sånn går årene i denne bransjen.

Powered by Labrador CMS