Med elfiskebåt på Klarälven.

Har laksen det bedre etter restaureringen av Klarälven?

De siste to årene har det skjedd en omfattende restaurering av Klarälven. Vi tok elfiskebåten for å se hvilken effekt tiltakene har hatt på laksen.

I Klarälven, en del av Femund-/Trysil-/Klarӓlvassdraget, er det gjort restaureringstiltak for å bedre gyte- og oppvekstforholdene til laksen. 10.-12. oktober var Jon Museth, Frode Næstad og jeg, Tobias Holter, fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) ute med elfiskebåten for å evaluere restaureringstiltakene på strekningen Höljes – Sysslebӓck.

Disse tiltakene ble prosjektert i forbindelse med Interreg-prosjektet: En elv – två lӓnder. Restaureringsprosjektet er et stort og ambisiøst prosjekt som ledes av Lӓnsstyrelsen i Vӓrmland (prosjektleder Pär Gustafsson) og første fase av prosjektet er finansiert av EU Life.

I løpet av de siste to årene har 2-3 gravemaskiner jobbet kontinuerlig med å tilbakeføre stein og grus som ble fjernet fra elva i forbindelse med tømmerfløtingen. I tillegg er det tilført ca. 8 000 m3 med grov stein og 8 000 m3 med gytegrus til elva. Gamle flomløp er også åpnet opp igjen for å skape ei mer variert elv. Arbeidet skal fortsette i to år til! Områder som før var kanalpreget med sakteflytende glattstrøm uten standplasser for gytefisk eller gjemmesteder for ungfisk er nå blitt til flotte strykstrekninger med stor variasjon i substratstørrelse og mange gjemmesteder.

Vi er veldig imponert over prosjektets omfang og ambisjoner –og vi er spente på å følge utviklingen i årene som kommer.

Se forskerne i aksjon med elfiskebåten, og hør mer om arbeidet i Klarälven.

Powered by Labrador CMS