Med elfiskebåt på Klarälven.
Med elfiskebåt på Klarälven.

Har laksen det bedre etter restaureringen av Klarälven?

De siste to årene har det skjedd en omfattende restaurering av Klarälven. Vi tok elfiskebåten for å se hvilken effekt tiltakene har hatt på laksen.

I Klarälven, en del av Femund-/Trysil-/Klarӓlvassdraget, er det gjort restaureringstiltak for å bedre gyte- og oppvekstforholdene til laksen. 10.-12. oktober var Jon Museth, Frode Næstad og jeg, Tobias Holter, fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) ute med elfiskebåten for å evaluere restaureringstiltakene på strekningen Höljes – Sysslebӓck.

Disse tiltakene ble prosjektert i forbindelse med Interreg-prosjektet: En elv – två lӓnder. Restaureringsprosjektet er et stort og ambisiøst prosjekt som ledes av Lӓnsstyrelsen i Vӓrmland (prosjektleder Pär Gustafsson) og første fase av prosjektet er finansiert av EU Life.

I løpet av de siste to årene har 2-3 gravemaskiner jobbet kontinuerlig med å tilbakeføre stein og grus som ble fjernet fra elva i forbindelse med tømmerfløtingen. I tillegg er det tilført ca. 8 000 m3 med grov stein og 8 000 m3 med gytegrus til elva. Gamle flomløp er også åpnet opp igjen for å skape ei mer variert elv. Arbeidet skal fortsette i to år til! Områder som før var kanalpreget med sakteflytende glattstrøm uten standplasser for gytefisk eller gjemmesteder for ungfisk er nå blitt til flotte strykstrekninger med stor variasjon i substratstørrelse og mange gjemmesteder.

Vi er veldig imponert over prosjektets omfang og ambisjoner –og vi er spente på å følge utviklingen i årene som kommer.

Se forskerne i aksjon med elfiskebåten, og hør mer om arbeidet i Klarälven.

Powered by Labrador CMS