Ny blogg om livet i vann og vassdrag av forskerne i NINA!

Det blir tydeligere for hver dag nå. Våren er i anmarsj, og bærer bud om en årstid med rikdom her i nord. Tegnene er klare: barflekkene blir større, trekkfuglene kommer i hopetall, og vi kjenner det på humøret.

Litt mindre tydelig er kanskje det som skjer under isen på vannene og under overflaten i de grumsete elvene, men alt starter egentlig nå. Smeltevannet vil på nytt fylle opp myrer, innsjøer og grunnvann, og vårflommen vil forme elveløpene til det vi kjenner som kulper, stryk og stilleflytende partier. En vårflom kan virke voldsom ved første øyekast, men over millioner av år har livet i vann tilpasset seg dette dynamiske livsmiljøet. Naturlig seleksjon har belønnet de organismene som klarer seg best når det står på som verst, og som klarer å utnytte ressursene som gjøres tilgjengelig når flommen gir seg.

Dette er det første innlegget i en ny blogg som skal handle om ferskvannsøkologi i Norge. Selv om vi innimellom kommer til å snakke om laks og sjøørret vil fokuset ligge øst for vannskillet, i vassdragene som renner østover og sørover i vårt langstrakte land. Her er fiskesamfunnene rikere, økologien mer kompleks men også mindre studert. Alle har et forhold til laks og ørret, men vet du hva en stam er? Og vet du hvorfor elvene på Romerike alltid er brune, eller hvordan et fiskesamfunn påvirker vannkvaliteten?

Dette er spørsmål vi akter å belyse i denne bloggen. Som fiske- og ferskvannsøkologer vet vi mye om de intrikate sammenhengene i naturen, og vi ønsker å gjøre kunnskapen som ofte blir gjemt i vitenskapelige tidsskrifter og dyre bøker tilgjengelig for dere lesere. Målet vårt er å øke interessen for ferskvannsfisk og deres livsmiljøer. Ferskvann er ikke noe kun særingene bryr seg om. Det er noe vi alle er avhengige av.

Powered by Labrador CMS