Fyr og flamme

Leirbålet gir assosiasjoner til speidere eller sankthans for noen, men for meg er det en viktig del av forskningen min.

Jeg jobber med ildsteder og ildteknologi blant tidlige moderne mennesker, og har blant annet undersøkt hvordan mennesker forholder seg til bålet, hvilke spor som ligger igjen etter bruk av ild og hva ildteknologien kan ha blitt brukt til for 60 000 – 100 000 år siden.

Eksperimentell arkeologi er et annet stikkord for forskningen min. Jeg har blant annet gjort eksperimenter for å undersøke hvordan visse trearter brenner (f.eks. temperatur og produksjon av glør og aske) og hvordan varmen fra et bål kan påvirke kvartsitt.

Jeg tok hovedfag ved Universitetet i Oslo, og reiste i 2009 til University of the Witwatersrand (Wits) i Johannesburg for å begynne på doktorgradsstudiet der. Det ble både PhD og postdoktorstilling på meg før jeg vendte heim til Norge i november 2018.

Jeg startet da som postdoktor ved Senter for fremragende forskning Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) ved Universitetet i Bergen. Jeg blogger om forskningen min på tidlige moderne menneskers ildteknologi på sørafrikanske lokaliteter og ildeksperimenter, men også om overgangen til Norge og norsk arbeidsliv.

Kontakt: [email protected]

Powered by Labrador CMS