Jeg ser gjerne at flere kvinner serverer sjømat til fest, og at flere menn lager fiskemiddager til hverdags.

Menn er mer selvsikre sjømatkokker enn kvinner

Hvor trygg du føler deg på at du kan lage nye smakfulle sjømatretter kan påvirke hvor ofte du spiser sjømat. I en studie fant kollegaene mine og jeg ut at norske menn føler seg tryggere på sine matlagingsevner når de lager sjømat enn hva kvinner gjør.

Dette funnet fikk meg til å tenke tilbake på min egen barndom. Da jeg var liten var det bestandig fisk på menyen når det var pappas tur å lage middag. Hadde dette relasjon til dataene i studien?

Jeg måtte spørre pappa for å forstå dette bedre. Han fortalte at han pleide jo å både fiske fisken selv, hang den til tørk og saltet den, så det ble jo da naturlig at det var han som skulle tilberede den fisken som han selv hadde produsert. Jeg tror nok han var stolt av å servere familien mat som han hadde produsert helt på egen hånd.

Tidligere studier viser at det er viktig å føle seg trygg på sine egne matlagingsevner for at man skal tilberede og spise sunne matvarer. I vår studie «Norske forbrukeres kvalitetsvurderinger av laks og ørret» svarte 515 personer på spørsmål om hvor trygge de følte seg på sine matlagingsevner, for mat generelt og mer spesifikt for sjømat.

Min pappa, Svein Alm, har vært på havet og sikret familien fisk for vinteren en gang på 80-tallet.

Resultatene fra studien viser at kvinner og menn har omtrent lik selvtillit til å lage mat generelt. Derimot fant vi signifikante kjønnsforskjeller på spørsmålene som omhandlet sjømat spesielt, slik som «Hvor trygg føler du deg på at du kan lage gode middager med sjømat?»

Menn, spesielt de under 50 år, hadde bedre selvtillit på at de kunne lage sjømat enn kvinner. Funnene viste også at flere kvinner enn menn foretrakk sjømatprodukter som var lette å tilberede.

Er matlaging blitt maskulint?

Selv om matlaging er noe som tradisjonelt har vært kvinnens domene, ser vi at menn, spesielt i vestlige land, nå oftere lager mat for familien og deltar i daglige matrelaterte aktiviteter. Menn er begynt å anse matlaging som en maskulin aktivitet, noe som blant annet? kan skyldes mannlige rollemodeller på TV, som Gordon Ramsay, Jamie Oliver og Eyvind Hellstrøm.

En australsk studie knytter menns tiltrekning mot fritidsfiske til urinstinkt om å sikre familien mat. Mange menn er, slik som pappa, lidenskapelige fritidsfiskere, og når de tilbereder sjømat får de en mulighet å tilberede «byttet» og vise frem praktiske og kulinariske ferdigheter for sine kjære. Selv om pappa kjøper fisken i fiskedisk i dag, er den fortsatt forbundet med jakt og fiske.

Matlaging kan gi menn identitet

Andre studier viser at kvinner som regel lager mat til familien sin ut fra et omsorgsperspektiv hvor de føler en plikt til å gi sine kjære god og sunn mat, noe som både mamma og jeg kan bekrefte. Selv om mange yngre menn tar større del i den daglige matlagingen fordi de føler omsorg for sine kjære, viser andre studier at det er stadig flere av dem som har matlaging som en hobby. De lager mat når de føler for det, gjerne i spesielle anledninger, helger og når det skal grilles.

Studier viser at mennesker bekrefter hvem de er og hvem de ikke er gjennom maten de spiser. For eksempel kan visse typer mat og mengder mat være med på å vise frem maskulinitet eller femininitet, det vil si deres kjønnsidentitet. Det er også mer sannsynlig at menn spiser rødt kjøtt og store mengder mat, ettersom disse valgene bekrefter deres maskulinitet, mens kvinner ønsker å spise frukt og grønnsaker og mindre måltider for å bekrefte deres femininitet. Våre funn indikerer at det er en del menn som blant annet bygger sin identitet på at de er dyktige kokker. De ønsker å lage mat fra grunnen for å vise frem sine evner. De er derfor ikke opptatt av at maten er rask og enkel å tilberede, siden det fratar dem muligheten til å imponere familie og venner.

Kvinner må utvide sjømatrepertoaret

Undersøkelsen bekrefter nok noe som mange av oss kjenner oss igjen i. Men hvordan kan vi bruke denne kunnskapen i praksis? Vi vet at det norske sjømatkonsumet er dalende, mens anbefalingen fra helsemyndighetene er å spise mer sjømat.

Studien viser hvor viktig det er at både menn og kvinner føler seg trygge på de kan lage smakfulle sjømatmiddager. Jeg mener at vi trenger tiltak som oppfordrer oss kvinner til å lage sjømat i helgene og til festlige anledninger, slik at også vi kan bygge opp vår identitet som dyktige sjømatkokker. Vi må altså utvide vårt «sjømatrepertoar» slik at vi serverer sjømat som krever mer tilberedning enn hva fabrikkproduserte fiskekaker og fiskegrateng gjør.

Samtidig bør menn oppfordres til å lage mer sjømat i det daglige, siden de allerede mener de er så flinke til å lage sjømat. På denne måten kan vi være gode rollemodeller for våre barn, som forhåpentligvis vil føle seg trygge på å lage gode sjømatretter uavhengig av om de er gutt eller jente. Skal man øke sjømatkonsumet i befolkingen må både kvinner og menn lære seg å lage sjømat både til hverdag og til fest.

Referanser:

Wien, Alm, Altintzoglou 2020: The role of identity and gender in seafood cooking skills

Young, Foale, Belwood 2016: Why do fishers fish? A cross-cultural examination of the motivations for fishing

Cairns, Johnson, Baumann 2010: Caring About Food: Doing Gender in the Foodie Kitchen

Powered by Labrador CMS