Helsetjenestens utfordringer

Om bloggen:

Denne bloggen vil ta for seg de store utfordringene helsetjenesten står overfor i fremtiden med tanke på tilgang på kompetanse, organisering og ressurser. Innleggene er skrevet av forskere med ulike erfaringer og vil belyse både utfordringsbildet og hvordan man kan tilnærme seg noen løsninger.

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen har hovedansvaret for bloggen. Hun er anestesisykepleier og professor ved Høgskolen i Østfold og ved Universitetet i Sørøst-Norge, samt forsker ved Sykehuset Østfold. Hun har erfaring fra arbeid innen helsetjenesten siden 1995, gjennomgått ulike utdannings- og karriereløp, og har forsket spesifikt innen denne tematikken siden 2014.

Hun og tre andre forskere (Ivar Aaras, Helge Garåsen og Øystein Lappegard) har skrevet en sammenfatning av deres respektive doktorgrader i Tidsskriftet. Kronikken er et eksempel på hvordan forskning har en tendens å etterfølges av mer forskning- uten at noe egentlig endres som følge av dette.

Både i artikkelen og i bloggen spør vi: Hvordan kan vi sørge for at forskning medfører en faktisk endring eller forbedring av tjenestene?

Powered by Labrador CMS