I dag starter Oslo Pride-festival og NIH heiser stolt flagget for å støtte markeringen av skeiv kjærlighet og mangfold.

Hva betyr mangfold for Norges idrettshøgskole?

I dag heiser vi stolt regnbueflagget, og deltar dermed i markeringen av Oslo Pride, Norges største festival for feiring av mangfold og skeiv kjærlighet. Hva betyr egentlig mangfold for NIH?

Regnbueflagget er kanskje det viktigste symbolet i Pride-markeringene. Flagget symboliserer mangfold, livsglede, livsmot og kamp. Flagget har en identitetsskapende rolle i et stadig mer differensiert og synlig skeivt miljø.

Ved å heise flagget utenfor Norges idrettshøgskoles (NIH) hovedinngang, ønsker vi å synliggjøre vår visjon om å være et åpent og inkluderende lærested. Vi heier på både skeive og rette, og alle der imellom.

Et åpent NIH

«Åpen» er en av NIHs kjerneverdier. Hva ligger i det å være en åpen institusjon? Et viktig aspekt er å åpne seg for omverdenen. Vi skal kommunisere ut hva vi står for; både faglig, forskningsmessig og verdimessig. Og vi skal invitere unge og eldre inn på campus – til seminarer, aktiviteter og erfaringsdeling. Gjennom utadrettet formidling og en tilgjengelig campus, ønsker vi å være interessante og relevante for verden rundt oss..

Men åpenhet krever mer enn som så. Det forplikter oss til å inkludere samfunnets mangfold i vår egen virksomhet. Og mangfold kommer til uttrykk på mange måter: ulik funksjonsevne, erfaringsbakgrunn, interesser, kropp, kjønn, seksuell orientering, hudfarge, sosioøkonomisk status og alder.

På NIH skal vi forberede studentene våre på å arbeide i det mangfoldige samfunnet vi er en del av. Da ønsker vi at så mye som mulig av denne variasjonen representert på campus. Variasjon gir grobunn for et rikere sosialt miljø – og et rikere læringsmiljø.

Ulikhet er en styrke

«Like barn leker best», heter det. Munnhellet kan bli en tvangstrøye som begrenser oss, og hindrer utvikling og nyskaping. For vi er alle forskjellige, på ulike måter. Mer enn bare å tolerere at vi er forskjellige, bør vi se ulikhet som en styrke. Forskjellene mellom oss åpner for ulike tilnærminger til problemløsninger, økt kreativitet og mer læring.

Bare se på EM i fotball i disse dager. 11 utgaver av Ronaldo blir ikke noe godt fotballag. Men én Ronaldo sammen med 10 andre spillere med andre ressurser og kvaliteter, kan gi den dynamikken som kjennetegner et lag som spiller godt sammen.

Overføringen til et lærested som NIH er åpenbar. Forskjellige erfaringer, bakgrunner og perspektiver beriker samhandlingen mellom studentene, og mellom studenter og ansatte. Det gjør oss bedre.

Likestilling, mangfold og inkludering

På NIH har vi nylig vedtatt en ny handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering. Utgangspunktet for planen er at ulikhet er kilde til mangfold – og mangfold er en styrke. Den enkelte students og ansattes individualitet og bidrag er en viktig ressurs i institusjonens videre utvikling. Vi skal legge til rette for inkludering av studenter og ansatte med ulik bakgrunn og ulike behov. Ved å legge til rette for forskjellighet og hindre diskriminering, skal NIH bli et godt sted å være – og et godt sted å lære.

Mangfold kommer ikke av seg selv. Det krever bevisst holdningsarbeid og målrettet rekrutterings- og formidlingsarbeid. Ikke minst krever det at vi synliggjør mangfolds tema i våre utdanninger og vår forskning.

Deltagelse i markeringer som Pride er kun ett av en rekke virkemidler. Vi må arbeide på bred front og over tid: arrangere workshops, inkludere pensumlitteratur knyttet til mangfold, større åpenhet rundt usynlig funksjonshemming, arbeid mot rasisme, invitere gjesteforelesere og rollemodeller, utfordre og mobilisere studentene.

Tiltakslista i planen er lang. Om noen år ønsker vi å se synlige resultater av at vi har blitt en enda mer mangfoldig høyskole.

Pride og NIHs podkast

Pride er en feiring av skeiv kjærlighet. Tirsdag 22. juni slipper vi NIH-poddens 39. episode som handler om idrett og seksuell orientering. En forsker og en mangeårig NIH-student kommer i studio for å fortelle om blant annet homonegativitet, homofobi, inkludering i idretten, og medias rolle. Tidligere NIH-student og studentrådsleder, Olav Skrudland, forteller om sine erfaringer både fra idretten og fra studenttilværelsen som åpen homofil.

Få med dere podkast-episoden – og god Pride-feiring!

Powered by Labrador CMS