Kjøttforskerne

Vi er en gjeng forskere ved Nofima som jobber med kjøtt. Vi er opptatt av kjøttkvalitet og hva som påvirker muskelvekst i levende dyr. Det er mange faktorer som påvirker kjøttkvalitet, for eksempel dyrenes genetikk, kjønn og fôring, behandling av dyr før og under slakteprosessen, samt lagringsbetingelsene. Vi er opptatt av mørhet, saftighet, smak og farge, og om hvordan forbrukerne opplever de ulike kjøttproduktene.

I tillegg er vi interessert i hvorvidt ulike kjøttråvarer egner seg til videre prosessering, hvilket påvirkes av fettinnhold, vannbinding og pH.

Vi studerer også hva som skjer på det molekylære nivået, både ved bruk av proteomikk, genuttrykk og cellemodellsystemer. I vårt cellemodellsystem undersøker vi blant annet hva som skjer når muskler dør, og hvordan dette henger sammen med kvalitetsegenskaper. I tillegg bruker vi modellsystemet for å manipulere og studere muskelcellevekst under kontrollerte betingelser.

Cellemodellsystemet er for øvrig basert på samme teknologi som brukes for å produsere in vitro kjøtt, altså kjøtt som er dyrket frem i laboratorium.

Les de siste nyhetene fra forskning.no
Stillingsmarked
Powered by Labrador CMS