En del av teamet undersøker data som er samlet inn fra testdykket.
En del av teamet undersøker data som er samlet inn fra testdykket.

Med Munin på metodetokt

Toktdagbok: Mens vanlige Mareano-prøvetakingstokt samler inn biologi-, geologi-, og kjemidata med video og fysisk prøvetaking, er dette toktet dedikert til å utforske hvordan Mareano kan få ekstra utbytte av å benytte autonome undervannsfarkoster (AUV) til prøvetaking.

Første gang Mareano prøvde ut en AUV fra Kongsberg Maritime var i 2015. Den gang en Hugin AUV, i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Denne viste lovende resultat, og HI har nå kjøpt inn en lignende «selvgående» farkost, som også er utviklet av Kongsberg Maritime.

Munin+ AUV og sjøsettingssystemet står klart til å bli tatt ombord.
Munin+ AUV og sjøsettingssystemet står klart til å bli tatt ombord.

Vår AUV, Munin+, er formet som en fem meter lang oransje torpedo. Den er designet for å samle inn mange typer akustiske data (multistråleekkolodd, syntetisk aperturesonar, side scan sonar, sedimentekkolodd), oseanografiske data (CT, ADCP) og til og med foto. Og siden Munin+ er autonom kan den sendes av gårde på egen hånd for å samle inn data mens skipet er i nærheten og arbeider med andre ting.

Dersom vi kan bruke AUV-er til å samle flere datasett i ett dykk parallelt med tradisjonell prøvetaking, håper vi å kunne gjennomføre Mareano-tokt mer effektivt og få mer data enn noensinne. Dette vil være spesielt nyttig når Mareano begynner å kartlegge dypere deler av Norskehavet, da tiden det tar for å senke utstyr til havbunnen blir mye lenger. Ettersom tid er penger, og skipstid er dyrt, bør vi gripe alle muligheter for å øke effektiviteten!

Dette bildet er tatt av Munin+ på testfeltet. Du kan se sjøanemoner (Bolocera tuediae) og rødalger på havbunnen.
Dette bildet er tatt av Munin+ på testfeltet. Du kan se sjøanemoner (Bolocera tuediae) og rødalger på havbunnen.Det er her dette toktet kommer inn. Sammen med AUV-operatører er vi et tverrfaglig team (blant annet geologi, oseanografi, biologi og hydrografi) fra HI, NGU og Kartverket. Den første oppgaven var å montere utsetting- og opptakssystemet til AUV-en trygt om bord. Dette tok hele første dag, men tidlig på dag 2 var vi klar til å forlate Tromsø og seile til et nærliggende avgradert testområde der vi kunne teste og kalibrere utstyret.

Målet her var å sjekke at alle systemene på AUV-en fungerte som de skulle, og å gjennomføre et testdykk der vi fikk et lite datasett fra hver sensor, som også tillot at vi kunne kalibrere multistråleekkoloddet mot kjente, kvalitetssikrede data. Det tok litt tid å komme i gang med dette, men vi hadde god hjelp fra Kongsberg Maritime som var med oss for å assistere med mobilisering og testing for å se til at alt fungerte. Og hurra, på kvelden av dag to hadde vi fullført testdykket og kunne slippe på land Kongsbergteamet i Tromsø og stikke til havs.

En del av teamet undersøker data som er samlet inn fra testdykket.
En del av teamet undersøker data som er samlet inn fra testdykket.

I løpet av de kommende dagene håper vi å få besøke noen utvalgte områder som Mareano allerede har kartlagt og fortsette å utforske mulighetene til denne og lignende AUV-er. Vi vil teste hva vi kan oppdage i de ulike akustiske dataene som vi får ved å fly kun 10 meter over havbunnen istedenfor å kartlegge fra overflaten, samt hva slags terreng AUV-er kan operere over og fortsatt gi oss gode data. I tillegg vil vi studere fotoene som AUVer tar og sammenlikne dem med videolinjer som er tatt tidligere for å tråkke opp stien mot gunstig bruk av denne spennende, nye, teknologien. Så ønsk oss lykke til!

For tiden tester vi nylig installert oseanografisk utstyr mens vi seiler mellom stasjonene. I tillegg jobber vi med utforskning av dataene fra de nye testene, planlegging av flere dykk, og utvikling av prosedyrer og dataflyt. Men noen ganger finner vi litt tid til å nyte godt vær og deilig kake på akterdekket.

Powered by Labrador CMS