Blogg: Mareano toktdagbok

MAREANO toktdagbok

Følg forskerne på tokt!

Den norske havbunnen blir kartlagt gjennom kartleggingsprogrammet MAREANO. Hvert år gjennomføres det tokt i ulike områder av Norskehavet og/eller Barentshavet for å kartlegge biologi, geologi og kjemi. I tillegg gjennomføres det dybdekartlegging med avanserte ekkolodd før disse toktene.

Når biologi, geologi og kjemi skal kartlegges jobber forskere og teknikere fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse døgnet rundt om bord på G.O. Sars. I løpet av toktene blir utvalgte deler av havbunnen filmet, det blir tatt bunnprøver med grabb, samt kjerneprøver av den øverste meteren av bunnen. I tillegg blir det gjennomført trålhal.

Kartleggingen utføres som en del av MAREANO (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder – www.mareano.no), og er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket.

MAREANO ble startet i 2005, og har i årene etterpå drevet kartlegging i Barentshavet og Norskehavet.

Les mer om resultatene fra kartleggingen på http://www.mareano.no/resultater.

Powered by Labrador CMS