Naturens DNA-detektiver

På denne bloggen skriver forskere i Genetikkgruppen ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet, i Tromsø.

Vi vil skrive om vår forskning på håkjerring, hval, elg, og en rekke lakse- og torskefisk.

Vi bruker genetiske metoder og teori, og spesielt moderne analyser av DNA og RNA, til å svare på økologiske, evolusjonære og forvaltningsrettede spørsmål. Felles for våre studier er at de fokuserer på dyr og økosystemer i de arktiske områdene.

Ut over å kunne gi populærvitenskapelig innsikt i vår genetiske forskning vil vi også blogge fra våre feltarbeider og tokter i de arktiske områder.

Les de siste nyhetene fra forskning.no
Stillingsmarked
Powered by Labrador CMS