Om bloggen

Ansatte ved Norges idrettshøgskole blogger om fysisk aktivitet, prestasjonsevne, coaching, psykologi, kultur, samfunn, idrettsmedisin, kroppsøving, pedagogikk og mye mer. Les flere innlegg.

De nordiske velferdsstatene er blant landene med best forutsetninger for å håndtere pandemien på lengre sikt. Dermed kan de bli enda viktigere samarbeidsland, også for Norges idrettshøgskole og studentene, skriver rektor Tore Ronglan.

Post-korona: Styrking av nordisk samarbeid?

For studenter og universiteter er internasjonalisering og studentutveksling like viktig som før. Kan pandemien føre til et styrket nordisk samarbeid?

De aller fleste universiteter og høgskoler i Norge har avlyst all studentutveksling høstsemesteret 2020. Det gjelder også Norges idrettshøgskole. Grunnen er usikkerheten omkring smittesituasjonen globalt. Avlysningen i høst er en nedtur for alle de studentene som hadde sett frem til et semester utenlands, med all den faglige, sosiale og kulturelle læringen et utenlandsopphold gir.

Internasjonalt forskningssamarbeid lider på samme måte. Forskningskonferanser avlyses, og fysiske møter mellom fagfolk på tvers av land begrenses. Internasjonaliseringen stopper ikke opp av pandemien, men bremses og vil antagelig anta nye former på den andre siden av krisen.

Summen av pandemien og det grønne skiftet gjør at internasjonalisering må skje parallelt med at vi reduserer antall flyreiser.

Studentmobilitet fortsatt viktig

Alle er enige om at vi skal tilbake til en mer normal tilstand, også i høyere utdanning. Likevel påpeker mange at noen endringer blir varige: Økt digitalisering, mindre reising og mer fleksible undervisningsformer.

På NIH legger vi opp til et annerledes høstsemester. Mer digital undervisning, mer gruppebasert arbeid på campus og mindre fri flyt av studenter på tvers av kohorter og lokaler. Og altså ingen utveksling av studenter over landegrensene.

Vi gjør det beste ut av mulighetene som smittesituasjonen i høst tillater. Så gleder vi oss til en framtid der vi igjen kan ha mer nærvær, samvær og samhandling, også på tvers av land. Studentmobilitet er utviklende for den enkelte og beriker læringsmiljøet på institusjonene.

NIH har en ambisjon om at opp mot halvparten av bachelorstudentene våre i fremtiden skal ha et studieopphold på et utenlandsk lærested. Men hvor skal studentene reise, særlig hvis noen av restriksjonene blir varige?

Røde, gule og grønne land

Sommeren 2020 har gitt oss et nytt verdensbilde. Vi har beveget oss fra en åpen verden til en verden styrt av trafikklys. I skrivende stund er halve Europa definert som røde land og resten som gule. Og for reiser til andre verdensdeler lyser om mulig et enda kraftigere rødt lys.

Vi vet ikke når, men forutsetter at reiserestriksjonene på et tidspunkt vil trappes ned. Verden vil forhåpentligvis gradvis åpnes opp, både for forskningskonferanser og studentutveksling.

Et spørsmål er likevel når det igjen vil bli forutsigbart å planlegge for et lengre studie- eller forskningsopphold i et fjerntliggende land. Og hvordan vil denne usikkerheten spille inn når vi skal legge til rette for økt studentmobilitet i tiden framover?

Det er med dette bakteppet jeg tar til orde for et enda sterkere nordisk samarbeid. Rett nok er våre naboland for øyeblikket like gule og røde som andre europeiske land. Likevel har jeg tro på at de nordiske velferdsstatene er blant landene med best forutsetninger for å håndtere pandemien på lengre sikt. Dermed kan de bli enda viktigere samarbeidsland, også for oss og våre studenter.

Kortreist utveksling

Det grønne skiftet er forresten også et argument for et styrket nordisk samarbeid. I tiden før pandemien rammet, var det stor oppmerksomhet på universitets- og høgskole-institusjonenes klimaavtrykk, og det gjaldt særlig utfordringen med mange og lange flyreiser. Selv om pandemien midlertidig har løst reiseproblemet, er dilemmaet fortsatt aktuelt i post-korona-årene som kommer: Hvordan kan vi nå ambisjonen om økt internasjonalisering og studentmobilitet samtidig som vi flyr sjeldnere og kortere?

Nærområdene peker seg ut som en del av løsningen. Vi skal naturligvis fortsette å samarbeide med universiteter og læresteder globalt, både med forskning og studentutveksling. Dersom vi samtidig styrker våre nordiske allianser, kan vi øke den samlede kapasiteten for studentutveksling på en bærekraftig måte.

Nordisk samarbeid

Norges idrettshøgskole har et godt samarbeid med nordiske universiteter og høyskoler. Våre partnere i Danmark, Sverige, Finland og Island har kvalitativt gode studietilbud som ligner og kompletterer våre egne, men nordisk utveksling av studenter fra og til NIH er likevel begrenset.

Det er forståelig at studenter gjerne synes det er mer eksotisk å reise til Australia, Mellom-Europa eller Amerika på et utvekslingsopphold. Men hvem vet hva fremtiden bringer? København, Jyväskilä eller Stockholm kan være gode alternativer for et spennende semester utenlands. Og kanskje mye lettere å gjennomføre.

Powered by Labrador CMS