(Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Bør prostatakreft­pasienter på hormonbehandling trene styrke?

Forskning viser at styrketrening har positive resultater for pasienter på hormonbehandling.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i de fleste vestlige land. I Norge er det den hyppigste kreftformen uansett kjønn, med rundt 5.000 nye tilfeller hvert år.

Det er omtrent 50.000 menn som lever med en prostatakreftdiagnose i dag. Sykdommen rammer hovedsakelig eldre menn, og forekomsten har økt i takt med at andelen eldre i befolkningen har økt. Unntaksvis finner man likevel menn helt ned i 40 årene som blir diagnostisert.

Det er flere forhold som avgjør hvilken behandling pasientene får tilbud om, men det er ganske vanlig at pasientene enten opereres eller får strålebehandling som helbredende behandling hvis man ikke har påvist spredning av sykdommen.

Vanlig behandlingspraksis

Ved strålebehandling tilbys ofte hormonbehandling som påvirker testosterons innvirkning på kreftcellene som støttebehandling da denne kombinasjonen ofte gir bedre resultater.

Ved påvist fjernspredning av prostatakreft er også hormonbehandlingen en «hjørnestein» i behandlingen. Hormonbehandlingen virker ved enten å blokkere testosteron sin virkning på målcellene, eller ved å hemme testosteronproduksjonen.

Behandling som reduserer testosteronnivåene eller blokkerer testosteronbindingen er imidlertid assosiert med en rekke bivirkninger. Det er ganske vanlig man opplever hetetokter, redusert sexlyst og økende grad av tretthet (fatigue). Videre er det også godt kjent at både muskelmassen og muskel styrken kan bli redusert, og at fettmassen kan øke under slik behandling.

Styrketrening vedlikeholder muskelmassen

Redusert muskelmasse og økt fettmasse som en del pasienter som får hormonbehandling opplever øker risikoen for en rekke livsstilsrelaterte sykdommer og kan redusere funksjonsnivået i dagliglivet.

Derfor har vi tidligere undersøkt om tung styrketrening med vekter kan bidra til å øke muskelmassen hos menn som ble behandlet med hormonbehandling for prostatakreft.

Erfaringene herfra viste at styrketreningen ga noe effekt på muskelmassen, men langt mindre enn det som man kunne ha forventet hos friske eldre menn.

Da vi sammenlignet våre funn med en annen styrketreningsstudie som ble gjennomført blant friske eldre menn her ved Norges idrettshøgskole (NIH), så vi at menn som fikk hormonbehandling for prostatakreft oppnådde om lag en tredjedel av treningseffekten som ble observert blant de friske mennene. Vi tok også muskelprøver (muskelbiopsier) av en muskel på låret hos et utvalg av deltakerne før og etter treningsperioden, og her så vi også avvik sammenlignet med hva vi ville ha forventet hos friske eldre menn.

Resultatene våre er sammenfallende med resultatene fra andre studier der man har studert effekten av styrketrening hos prostatakreftpasienter under hormonbehandling.

Styrketrening under hormonbehandling kan i stor grad vedlikeholde muskelmassen, mens deltakere i kontrollgruppene (de som ikke trener) faktisk opplevde videre nedgang i løpet av studieperioden. Styrketrening kan derfor være ekstra viktig for menn som bruker hormonbehandling for prostatakreft.

Reduser sjansen for å utvikle diabetes

Utover endringer i muskelmasse og muskelstyrke, kan endringene i kroppssammensetningen også øke sjansen for å utvikle livsstilssykdommer som for eksempel diabetes (sukkersyke).

Det er en kjent bivirkning av hormonbehandling at blodsukkerreguleringen kan påvirkes enten som en direkte konsekvens av at testosteron er borte, men også som en konsekvens av mindre muskelmasse og større fettmasse.

Hos ellers friske mennesker vet vi at en treningsøkt kan bedre blodsukkerreguleringen og sensitiviteten for insulin på kort sikt. Det er imidlertid ikke kjent om man ser samme effekt hos menn som bruker hormonbehandling for prostatakreft. En mulig positiv effekt på blodsukkerreguleringen er derfor enda et argument for at trening kanskje er ekstra viktig for menn som får hormonbehandling for prostatakreft.

Med bakgrunn i usikkerheten rundt treningseffekt under hormonbehandling, gjennomfører vi nå en studie der hensikten er å sammenligne treningseffekt hos menn som bruker hormonbehandling med effekten hos menn som er operert for prostatakreft, men som aldri har mottatt hormonbehandling.

Vi vil undersøke om de muskeloppbyggende prosessene i muskulaturen hos deltakerne i de to gruppene påvirkes forskjellig av styrketrening, og også om blodsukkerreguleringen påvirkes forskjellig av trening. Vi vil rekruttere deltakere til denne studien frem til våren 2020. Vi håper at resultatene våre kan gi ytterligere informasjon om hvor viktig det er å trene eller å være fysisk aktiv mens man bruker hormonbehandling for prostatakreft.

Mer om trening og kreft

Hvis du synes temaer som dette og andre temaer innen "trening og kreft" er spennende, har du en gylden mulighet til å høre mer på frokostseminaret ved NIH onsdag 23. oktober.

Her vil vi som forsker på dette i tilknytning til NIH gi en innføring i effekt av trening for kreftpasienter generelt, og gi en mer spesifikk gjennomgang for trening ved prostata-, lunge- og brystkreft. Vi vil også gi mer informasjon om hva en AKTIVinstruktør er og hvordan du kan få hjelp til trening mens du er under behandling og når du er ferdig behandlet.

Vel møtt!

Referanser:

Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft, Årsrapport 2018 (pdf)

Storer, T. W., Miciek, R., & Travison, T. G. (2012). Muscle function, physical performance and body composition changes in men with prostate cancer undergoing androgen deprivation therapy, Asian journal of andrology, 14(2), 204–221. doi:10.1038/aja.2011.104

Tormod S. Nilsen, Truls Raastad, Eva Skovlund, et. al. (2015) Effects of strength training on body composition, physical functioning, and quality of life in prostate cancer patients during androgen deprivation therapy, Acta Oncologica, 54:10, 1805-1813, doi: 10.3109/0284186X.2015.1037008

Paul André Solberg, Nils Helge Kvamme, Truls Raastad, et. al. (2013) Effects of different types of exercise on muscle mass, strength, function and well-being in elderly, European Journal of Sport Science, 13:1, 112-125, doi: 10.1080/17461391.2011.617391

Nilsen, T. S., Thorsen, L., Fosså, S. D., Wiig, M., et. al. (2016), Strength training and androgen deprivation, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 26: 1026-1035. doi:10.1111/sms.12543

Chen Ziyuan, Zhang Yuan, Lu Chunyan, et. al. (2019) Supervised Physical Training Enhances Muscle Strength but Not Muscle Mass in Prostate Cancer Patients Undergoing Androgen Deprivation Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis, Frontiers in Physiology, 10: 843. doi: 10.3389/fphys.2019.00843

Paul L. Nguyen, Shabbir M.H. Alibhai, Shehzad Basaria, et. al. (2015) Adverse Effects of Androgen Deprivation Therapy and Strategies to Mitigate Them, European Urology, 67:5 825-836. doi: 10.1016/j.eururo.2014.07.010

Powered by Labrador CMS