– Vi på NIH ønsker å tilby mer e-læring, så god idrettsutdanning blir tilgjengelig for flest mulig, sier NIH-rektor Lars Tore Ronglan.

E-læring og tilpassede studier

NIH lanserer nettbasert studietilbud. Vi på Norges idrettshøgskole vil gjøre det enda lettere å studere, også for de med spesielle behov.

Av og til hører jeg at høyere utdanning, inkludert NIHs utdanningstilbud, er dårlig tilpasset enkeltmenneskers ulike behov. Noen har en forestilling om at høgskolestudier er gammeldagse, stivbeinte og lite fleksible. At det er vanskelig å få til individuelle tilpasninger.

Dette stemmer ikke på NIH. Vi gjør allerede mye for å tilrettelegge studiehverdagen for studenter med spesielle behov. Nå starter vi også e-læring.

Mange tiltak

Fra før har vi særlige ordninger for studenter med nedsatt funksjonsevne. De får en tilpasset utdanningsplan og kan ta studiet over lengre tid. I tillegg kan undervisningen tilrettelegges på mange måter: Foreleseren kan bruke mikrofon i undervisningen, forelesningen kan streames, vi kan stille med ekstra lærer i aktivitetsemner og noe pensum finnes som lydbøker. Tilsvarende kan eksamen tilpasses med utvidet tid, muntlig gjennomføring av eksamen eller bruk av pc med retteprogram. Gjennom slike ganske enkle tiltak forsøker vi å gjøre studiene våre tilgjengelig for mangfoldet av studenter, inkludert de med bevegelses-, syns- eller hørselshemming - eller lese- og skrivevansker. Vi ser at tilpasningene virker.

Toppidrettsstatus og toppidrettskvote

For det andre har vi spesiell tilrettelegging for studenter med toppidrettsstatus. En slik status kan man søke om; i dag har 68 NIH-studenter denne statusen. Ikke bare topputøvere, men også dommere og trenere på elitenivå kan søke en slik status etter at de er tatt opp som studenter. I tillegg har vi idrettens kvote der totalt 15 studieplasser tildeles topputøvere etter søknad gjennom Olympiatoppen.

Toppidrettsstudentene har en egen veileder som hjelper hver og én med individuell tilrettelegging av studiene. Mange tar også studiet over lengre tid. De har rett til utsatt eksamen eller gjennomføre eksamen på det stedet de er, for eksempel på treningssamling. De får mulighet til å ta igjen undervisningstimer de har gått glipp av (for eksempel sammen med andre klasser eller grupper), og de kan få spesiell tilrettelegging ved gruppeinnleveringer eller praksisopphold.

Resultatet av bedre tilrettelegging er at NIH ikke lenger har rykte for å «gjøre det vanskeligst mulig for toppidrettsstudenter». Det er veldig bra; ingen ønsker seg noe slikt. Vi er ikke og vil ikke være hverken stivbeinte og vanskelige, men er tydelige overfor toppidrettsstudentene om at vi stiller de samme faglige kravene som vi gjør til andre studenter. Uansett status må vi sikre oss at alle studenter som går ut fra NIH har nødvendig kunnskap og kompetanse.

Ny e-læring: Skal nå enda flere

Ordningene for studenter med spesielle behov eller toppidrettsstatus gjelder primært studenter på NIHs fulltidsutdanninger.

I disse dager lanserer vi også et nytt, fleksibelt, nettbasert studietilbud for andre grupper: Folk i jobb, trenere og ledere – og idrettsutøvere som ikke har muligheter til å følge tradisjonelle studier, som ikke kan være fysisk tilstede for eksempel på grunn av mye reising eller rett og slett fordi de bor i utlandet. E-læringen «Organisasjon og ledelse» er vårt nye tilbud til disse gruppene. Ved å ta emner enkeltvis kan de starte på noe som så kan bygges inn i en bachelorgrad ved NIH eller andre høyskoler og universiteter.

Det første emnet på ti studiepoeng som legges ut, er «Idrettens organisasjoner og organisering». Her får studentene innsikt i sentrale tema som for eksempel den norske idrettsmodellen, idrett og politikk, finansiering, makt – og måten internasjonale forbund og den olympiske bevegelse er bygd opp. Tilbudet er modulbasert og på den måten fint å ta etappevis for deltidsstudenter. Gjennom et stort antall korte videosekvenser med sentrale aktører i norsk idrett, med tekster, quizer og refleksjoner ledes du gjennom kurset. På samme måte som i heltidsstudier må studentene levere inn flere arbeidskrav og ta en avsluttende eksamen. Du tar det hele i ditt eget tempo og uten fysisk oppmøte. Kontakt med ansvarlig fagperson har du på nett når du selv ønsker det.

Emne nummer to er planlagt til høsten. Det vil dreie seg om ledelse i idrett.

Ved siden av tilbud om studiepoeng, har vi også e-læring uten studiepoeng. Her kan hvem som helst registrere seg for å ta ulike moduler; hver enkelt gir et kursbevis når du har fullført. Opplegg og innhold har mye til felles med tilbudet som gir studiepoeng. Cirka 200 deltakere har allerede registret seg til dette gratistilbudet. Tilbakemeldingene har vært riktig gode, og vi håper det samme vil være tilfelle når vi nå lanserer e-læringen med studiepoeng.

Fremtidens studietilbud

NIH har allerede mye erfaring med å tilpasse våre ordinære fulltidsstudier til studenter med spesielle behov. Nå utvider vi altså tilbudet gjennom nye e-læringsmoduler.

Vi har god tro på at vi gjennom dette vil nå enda flere som ønsker god idrettsfaglig utdanning. Så skal vi bruke erfaringene vi gjør oss fremover til å videreutvikle et fleksibelt studietilbud ved høgskolen – med den samme høye kvaliteten.

Teksten er også publisert på nih.no.

Powered by Labrador CMS