Sport management i praksis (Foto: NIH)

Hvilken kompetanse er etterspurt i idretts-Norge om 10 år?

Sport management-forskere på NIH deltar i spennende prosjekt som bygger broer mellom dagens utdanning og framtidens arbeidsmarked.

Sport Management på Norges idrettshøgskole (NIH) er ambisiøse og vi vil konstant tilby en utdannelse, som både fungerer best mulig for forskning, idretten og næringslivet. Derfor deltar vi i et europeisk prosjekt, hvor målet er å lære hvilken kompetanse arbeidsmarkedet vil ha de neste 5-10 år. I løpet av 2017-2019 får prosjektet informasjon fra personer som jobber i Sport Management - både i privat næringsliv, idrettslag, særforbund og det offentlige - og på denne måten kommer vi så nær "riktig svar" som mulig.

EU-prosjekt i samarbeid med 8 andre land om framtidig Sport Management utdanning

Prosjektet New Age of Sport Management Education in Europe, også kalt NASME, er et samarbeid mellom en utdanningsinstitusjon i hvert av de ni landene: Norge, Spania, Frankrike, Tsjekkia, Hellas, Litauen, Finland, Tyskland og Danmark. Prosjektet kartlegger hvilken kjernekompetanse arbeidsmarkedet ser etter i de neste 5-10 årene i de ni landene. I NASME-prosjektet diskuterer partnere svarene fra alle landene. For å forstå respondentene trenger vi også kjennskap til historien og kulturen i hvert land i forhold til arbeidsmarkedet. Vi må forsøke å forstå hvorfor arbeidskraften innen Sport Management svarer slik det gjør. Derfra kan vi diskutere likheter og forskjeller. Målet er å se på den beste praksisen og justere innholdet i utdanningen slik at vi også sikrer at vi utdanner studenter til et arbeidsmarked som også eksisterer i fremtiden.

NIH Sport management bygger stadig bro mellom utdanning og arbeidsmarked

I anledning NIHs 50 års-jubileum i år organiserer NIH en rekke spesielle arrangementer. På arrangementet "Hvor går idretten i Norge?" forklarte idrettspolitisk rådgiver i Norges Idrettsforbund, Per Tøien, at han anbefaler at en institusjon som NIH husker å se ut på verden rundt seg. Meldingen var at NIH skulle se på samfunnet, lære av det og diskutere mulighetene for å bli klokere på egen hånd og mulighetene NIH tilbyr.

Berend Rubingh, mangeårig foreleser i Sport Management-feltet ved Vrije Universiteit Brussel og Senior Management Consultant i MtoM Consultants, deltok i en workshop på konferansen til European Association of Sport Management i Malmö 6. september i år. Seminaret ble arrangert av NASME prosjektet. Han deler Tøiens syn, med tanke på at utdanningsinstitusjoner bør reflektere over seg selv - spesielt ved å lære fra markedet. Et viktig spørsmål er hvordan man skal bygge bro mellom profesjonelle og fagområdet. Fokuset må være å skape fleksible studenter gjennom en utdanning som utfordrer dem. På den måten tillater vi studentene å bli fagfolk som kan lære hele tiden. På Sport Management ved NIH deler vi Tøiens og Rubinghs syn, og vi jobber kontinuerlig for å bygge bro over gapet mellom våre tilbud som utdanningsinstitusjon og arbeidsmarkedet.

Sport Management-forskere prøver å forutse framtidig kompetanse som trengs i idretts-Norge

NASME-studien er delt inn i to deler: Første trinn er et spørreskjema, totalt har 558 svart i de ni landene, hvorav 60 i Norge. Det neste trinnet er mer grundige kvalitative undersøkelser med utvalgte personer fra hver av de fire sektorene i hvert land. Samlet sett er resultatene fra første del av undersøkelsen at fremtidige kompetanse er:

  • Team arbeid
  • Planleggingsevner
  • Muntlig kommunikasjon
  • Evnen til å ta (viktige) beslutninger
  • Organisatoriske ferdigheter*

*(Skirstad, Strittmatter & Grønkjær (2018). New Age of Sport Management Education in Europe (NASME): Sub-report by Norway. Norwegian School of Sport Sciences: Oslo)

I mange av landene er evnen til å snakke et annet språk enn morsmålet svært ettertraktet. Det er ikke svaret vi får i Norge. Sikkert fordi mange nordmenn allerede er vant til å snakke spesielt engelsk. Men i vår erfaring med undervisning ved NIH kan vi se at flere studenter ikke føler seg bekvem eller kompetent nok til å diskutere og presentere på engelsk, og det er vi derfor fokusert på.

I Norge peker de spesielt på at områder som lederskap, ledelse og kommunikasjon, spesielt i sosiale medier, digital markedsføring og informasjonsteknologi, er viktig. Det gjelder også evnen til å bruke ny kunnskap. På NIH er vi spesielt oppmerksomme på dette og prøver å trene studentene på disse områdene.

Opplæringen i Sport Management er satt sammen slik at studentene møter dagens forskning og gjennom saker og oppgaver forsøker de å bruke kunnskap fra forskning i formidling og diskusjon. Alle studenter på NIH har også mulighet for praksis i for eksempel særforbund, idrettsforeninger eller i en kommune. Her får alle studenter muligheten til å bruke disse ferdighetene i "virkeligheten". Sport Management på NIH vil sikre balansen mellom teori og praksis - vi bygger broer.

Powered by Labrador CMS