Rødbetjus som tilskudd til kosthold kan ha en posisitiv effekt for noen. Hvor mye du trener og hvilke idrett du trener med har også noe å si.

Presterer du bedre med rødbetjus?

Mange utøvere bruker rødbetjus for å øke prestasjon. Men har det noen hensikt?

Rødbetjus som vidundermiddel?

Det siste tiåret har forskere sett nærmere på rødbetens egenskaper for trening. Her får du svar på hvordan, hvilke idretter og for hvem rødbetjus kan være prestasjonsfremmende.

Hvordan

Det aktive stoffet i rødbetjus er nitrat. Når man drikker rødbetjus vil nitratnivåene i blodet stige etter 2 timer. Nitrat har effekter som kan være gunstig når man er fysisk aktiv:

  1. øker blodstrøm ved å åpne blodårene mer.
  2. får musklene til å trekke seg sammen mer effektivt.

Disse effektene gjør at mer oksygen sendes til musklene når de jobber og musklene kan bruke oksygenet mer effektivt. Mange forskere har sett at inntak av rødbetjus kan fremme idrettsprestasjon, og særlig under forhold hvor oksygen er den begrensende faktoren.

Hvilke idretter

Når intensiteten er høy, vil oksygen ofte være den begrensende faktoren. Derfor ser man at rødbetjus er mest gunstig for idretter som innebærer sprint, eksplosivitet og kort tid til å hente seg inn igjen. Eksempler på slike idretter er fotball, håndball, kampsport, mellomdistanse og sprint løping, langrenn og sykling. Ved å oppholde seg i høyden eller under vann vil man også kunne oppleve mangel på oksygen, og rødbetjus kan ha fordelaktige effekter for eksempel ved høydetrening eller i svømming.

Hvem har effekt

De fleste studiene som viser positiv effekt av rødbetjus er gjort på mosjonister og folk som trener lite, mens det ofte ikke er funnet noen effekt hos toppidrettsutøvere. Årsaken til dette tror man er at utrente personer oftere og raskere opplever mangel på oksygen enn de som har trent mye og har et bedre oksygenopptak. Min egen forskning konkluderer at det er mest å hente for mosjonister og at prestasjonseffektene av rødbetjus vil være større jo mindre trent man er.

Men hvis forholdene er ekstreme nok og oksygen er begrensende faktor, så vil selv toppidrettsutøvere kunne ha effekt. Og en liten forbedring av prestasjon hos en toppidrettsutøver kan være marginen som fører til seier.

Mer info

Interessert i et dypdykk? Les fulltekst av avhandlingen «Beet-ing your competitors: Dietary nitrate and sports performance».

Powered by Labrador CMS