Skadeforebyggende øvelser kan legges inn i all oppvarming til trening. Utøverne blir både varme og de reduserer risikoen for å skade seg.

Skadeforebyggende trening = prestasjonsfremmende trening

Til tross for overbevisende forskningsresultater er skadeforebyggende trening for dårlig gjennomført blant utøvere, trenere og i klubber.

Halvparten av alle idrettsskader kan forebygges ved riktig trening. Denne treningen er også prestasjonsfremmende, fordi skadefrie utøvere både har bedre muligheter til optimal utvikling i sin idrett og øvelsene kan gi økt prestasjon på idrettsarenaen. Flere studier har undersøkt hvorfor skadeforebyggende trening likevel ikke implementeres blant utøvere, trenere og organisatorisk ledelse. Årsaker er blant annet; begrenset treningstid, liten halltid, umotiverte utøvere eller trenere, mangel på idrettsspesifikke øvelser og manglende kunnskap hos trenere til å instruere og veilede i øvelsene. Skadeforebyggende øvelser kan imidlertid legges inn i all oppvarming til trening. Utøverne blir både varme og de reduserer risikoen for å skade seg.

Hvis skadeforebyggende øvelser ikke gjennomføres som en del av oppvarmingen, anbefaler vi at utøverne og trenerne legger inn 10-15 minutters skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening etter ordinær trening, eller i kombinasjon med annen fysisk trening. Øvelsene som ligger på nettsiden skadefri.no kan utføres både på tribunen, i garderoben, på sidelinjen og utendørs.

Mer idrettsspesifikke øvelser øker gjerne motivasjonen for både utøvere og trenere. Mange trenere har høy

kompetanse innenfor sin idrett. Det kan de benytte til å gjøre øvelsene idrettsspesifikke.

Helse bør prioriteres

Prioriteringer til trenerne, utøvere og foreldrene er av avgjørende betydning i tidsdiskusjonen for å implementere skadeforebyggende trening. Resultater fra flere studier viser at over 50 prosent av dem som opplever en korsbåndsskade utvikler slitasjegikt (artrose) i kneet 10-15 år etter skaden. Det er med andre ord uhyre viktig å unngå den første skaden! Videre er det viktig med skadeforebyggende trening for utøvere som allerede har opplevd en skade, da tidligere skade er den største risikofaktoren for ny skade.

Helsen til utøverne er – og bør være den viktigste prioriteringen for trenere og foreldre rundt utøveren. På denne måten er det vanskelig å argumentere for at mangelen på tid virkelig er en barriere for at skadeforebyggende trening ikke gjennomføres.

Mer kunnskap til flere om skadeforebyggende tiltak

Skadefri har nylig mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DNB, som skal benyttes til å formidle kunnskap og øke implementering av skadeforebyggende trening.

De neste tre årene vil Skadefri-teamet arbeide mot fire hovedområder:

  1. utvikle klubbkvelder
  2. forbedre trenerutdanningen
  3. samarbeide med toppidrettsskoler
  4. øke aktivitet på sosiale medier

Klubbtrenere er helt avgjørende for at skadeforebyggende og prestasjonsfremmende trening blir gjennomført, og derfor svært viktige for helsen til utøverne. Det første målet til Skadefri er derfor å utarbeide en klubbkveld for trenere og foreldre på tvers av idretter. Klubbkveldene skal bidra til økt kunnskap om akutte skader, belastningsskader, belastningsstyring og praktisk gjennomføring av skadeforebyggende trening ved bruk av Skadefri appen (Last ned appen via App Store eller Google Play:)

Klubbkveldene skal gjennomføres i hele landet, ved hjelp av fysioterapeuter og leger som er Skadefri-ambassadører. Målet med klubbkvelden er at trenere og foreldre benytter kunnskapen allerede på neste trening.

Skadefri retter også sine ressurser mot trenerutdanningen i Norges Idrettsforbund. Skadefri ønsker at trenerutdanningen i flest mulige idretter skal inneholde den nyeste kunnskapen på idrettsskader og skadeforebyggende trening. Arbeidet med trenerutdanningen er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, det aktuelle særforbundet og Skadefri.

Treningsmengde og totalbelastning avgjørende

Økning av treningsmengde og totalbelastning er to viktige faktorer å ta hensyn til for å unngå skader hos barn og ungdom. Ungdom som begynner på toppidrettsskoler er gjerne svært talentfulle, trener mye, og mange spiller på flere lag uten at noen har oversikt over den totale trenings- og konkurransebelastningen. Dette fører til økt risiko for skade, fordi belastningen utøverne blir utsatt for overgår kroppens toleranse og resulterer ofte i en belastningsskade eller en akutt skade.

I en studie med elever fra toppidrettsskoler rapporterte 43 prosent om en ukentlig sykdom og/eller skade. En fjerdedel av elevene rapporterte ukentlig om mer alvorlig sykdom og/eller skader der deltakelsen eller prestasjonen i idretten var redusert.

Tallene viser at sykdom og skade er et stort problem for ungdom på toppidrettsskoler. Skadefri og toppidrettsskolene Wang og NTG har et ønske om å redusere skadeomfanget, og samarbeider nå for å inkludere skadeforebyggende tiltak i pensum til elevene. Målet er at elevene skal lære seg å ta ansvar for egen helse gjennom undervisningsmoduler fra 8.klasse til 3.klasse på videregående.

Det er et kjent problem at elever på toppidrettsskoler må forholde seg til flere trenere, lærere og lag. Økt kunnskap om belastningsstyring, akutte skader, belastningsskader og skadeforebyggende tiltak kan bidra til at elevene tar fornuftige valg knyttet til egen helse.

Flest mulig lengst mulig i idretten

Vår holdning er at barn og ungdom som driver med idrett ikke skal nå sitt maksimale prestasjonsnivå i ungdomsalderen. Idrett for barn og ungdom skal handle om idrettsglede og utvikling. Vi ønsker at flest mulig blir lengst mulig i idretten. Toppidrettsutøvere skal nå sitt maksimale prestasjonsnivå når de er voksne.

Inkluder skadeforebyggende trening på treningen allerede i dag for å sikre optimal utvikling og idrettsglede for utøverne. Husk at 50 prosent av alle idrettsskader kan forebygges!

Om Skadefri

Skadefri er en nettside og en app som er utviklet for å gjøre skadeforebyggende øvelser og informasjon om idrettsskader lett tilgjengelig for utøvere, trenere og foreldre. Skadefri inneholder øvelser for 54 idretter og 11 kroppsdeler

Referanser

Andersson, S.H., Bahr, R., Olsson, M.J., Myklebust, G. (2019). Attitudes, beliefs, and behavior toward shoulder injury prevention in elite handball: Fertile ground for implementation. Scand J Med Sci Sports, 00, 1-4.

Bahr, R. (2014). Demise of the fittest: are we destroying our biggest talents? Br J Sports Med, 48, 17.

Donaldson, A., Callaghan, A., Bizzini, M., Jowett, A., Keyzer, P., Nicholson, M. (2018). A concept mapping approach to identifying the barriers to implementing an evidence-based sports injury prevention programme. Inj Prev, 25, 244-251.

Moseid, C.H., Myklebust, G., Fagerland, M.W., Clarsen, B., Bahr, R. (2017). The prevalence and severity of health problems in youth elite sports: A 6-month prospective cohort study of 320 athletes. Scand J Med Sci Sports, 28, 1412-1423.

Roos, E. (2005). Joint injury causes osteoarthritis in young adults. Current Opinion in Rheumatology, 17, 195-200.

Wilder, F.V., Hall, B. J., Barrett, J.P., Lemrow, N.B. (2002). History of acute knee injury and osteoarthritis of the knee: a prospective epidemiological assessment. The Clearwater osteoarthritis Study. Osteoarthritis and Cartilage, 10, 611-616.

Øiestad, B.E., Holm, I., Aune, A.K., Gunderson, R., Myklebust, G., Engebretsen, L., Fosdahl, M.A., Risberg, M.A. (2010). Knee Function and Prevalence of Knee Osteoarthritis after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The American Journal of Sports medicine, 38, 2201-2210.

Powered by Labrador CMS