Silje Skredes blogg

Jeg er utdannet lege, og arbeider med klinisk farmakologi ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Haukeland universitetssjukehus. I tillegg har jeg arbeidet med forskning ved Dr. Einar Martens forskningsgruppe for biologisk psykiatri ved Universitetet i Bergen, og ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Forskningsarbeidet har handlet om å kartlegge hvordan medikamenter mot psykose, såkalte antipsykotika, kan utløse bivirkninger i kroppen. Målet er å forebygge bivirkninger, for eksempel ved å finne verktøy for å velge persontilpasset behandling eller bidra til utvikling av mer skånsomme medikamenter.

I denne bloggen vil jeg ta opp emner innen forskning på psykoser og behandling av psykoser.

Les de siste nyhetene fra forskning.no
Stillingsmarked
Powered by Labrador CMS