(Foto: 	Erlend Laanke Solbu/NRK)
(Foto: Erlend Laanke Solbu/NRK)

NRK sin religiøse diskriminering av buddhismen:
Et kritisk blikk på Tro og Are

I 2015 kom islam-kritikeren Hege Storhaug ut med boka «Islam den 11. landeplage». Dette førte til en debatt og hets mot muslimer, der Storhaug til slutt foreslo å rive vekk sider i Koranen hun tolket som fiendtlige. De fleste med selv en minimal forståelse av religioner vet at et slikt forslag vanskelig kan la seg gjennomføre, med mindre vi vil tilbake til en middelaldersk intoleranse eller innføre en totalitær ideologi, som forkaster demokratiet. Hellige tekster er gamle tekster, som har blitt tolket gjennom den enkelte religions historie og som fortsatt tolkes i vår tid. Noen forholder seg til tekstene som inspirasjon og tolker dem innenfor en helhet. Andre tolker mer dogmatisk og velger å følge dem konkret i sine liv. Uansett anses hellige tekster som hellige – med et grunnleggende budskap som troende setter sin lit til. Hellige tekster endres ikke på, men de tolkes ulikt og i samsvar med den virkelighet de troende lever under.

Innenfor både religionsvitenskapelige og teologiske fagmiljøer er det stor forståelse for den spesielle status hellige tekster har for trossamfunnets medlemmer. Denne respekten finner man også blant de mer seriøse medieformidlerne. Det er derfor svært skuffende å se at NRK i På Tro og Are fullstendig mangler respekt for buddhismen som religion. I 2010 laget NRK en serie programmer der komikeren Are Sende Osen gikk inn i ulike religiøse miljø for å lære om deres tro gjennom både humor og empati. Programmet ble senere lagt ut på NRKs skoleside og blir fremdeles brukt av lærere i KRLE-faget. Sammen med en rekke andre filmer og filmklipp tilknyttet NRK skole utgjør denne serien et rikt utvalg av ressurser for KRLE- lærere.

Fremstillingen av buddhismen i Tro og Are vakte sterke reaksjoner blant medlemmene av dette trossamfunnet: Våren 2019 skrives det følgende i nyhetsbrevet til Buddhistforbundet:

«Det som stort sett var uskyldige ablegøyer i de andre programmene, tok i møte med noen norsk-vietnamesiske buddhister en noe annen vending og ble toppet av en «faktabolk» der Buddha ble tillagt følgende påstand: «kvinner var mentalt underlegne menn og ute av stand til å forstå og praktisere læren hans».

I tillegg vil jeg nevne at komikeren Are Sende Osen på slutten av serien proklamerer: «Oppholdet mitt sammen med buddhismen, ble ikke som jeg håpet. De var utrolig vennlig og likendes folk, men når det kom til troen deres imponerte den ikke».

I etterkant av serien har det kommet nesten 500 klager på programmet. Buddhistforbundet klaget først direkte til NRK, før de sendte en skriftlig klage til Pressens faglige utvalg (PPU) i 2011. Klagen ble avvist. Buddhistforbundet og enkeltpersoner har fortsatt å klage, men i 2019 så de igjen behovet for å sende en ny skriftlig klage til NRK, med følgende begrunnelse: «Det som gjør det aktuelt for Buddhistforbundet å fortsatt forholde seg til dette programmet er at det er lagt ut på NRKs skoleside som ressursstoff til KRLE faget i Grunnskolen og faget Religion og etikk i Videregående skole».

Ni år er gått siden de første klagene kom på episoden om buddhismen i programmet På Tro og Are. Fremdeles ligger serien tilgjengelig på NRK skole sin nettside, uten en eneste henvisning til kritikken. KRLE-lærere som ikke har fått med seg den kritikk NRK skole har fått fra flertallet av norske buddhister, vil derfor i beste mening kunne vise episode 6 av serien På Tro og Are for sine elever i grunnskolen. Det kan virke som om NRK skole misbruker sin makt ved å tie i hjel kritikken. Denne saken gir indikasjoner på at NRK skole nærmest helliggjør På Tro og Are.

Synes redaksjonen i NRK skole å mene at det er helt utenkelig å fjerne episoden om buddhismen? Det faktum at norske buddhister utgjør en liten minoritet i Norge, mens NRK representerer en svært tung majoritet, kan synes irrelevant for NRK skole. Det faktum at elever kun har noen få timer med undervisning om buddhismen – og at episoden om buddhismen på NRK skole i enkelte tilfeller dominere undervisningen i buddhisme i KRLE – synes ikke relevant for NRK skole. At KRLE-faget er et obligatorisk fag som skal gi elevene forståelse og respekt for ulik tro og livssyn, synes heller ikke være relevant nok til at NRK skole fjerner episoden.

NRK skole har et tilnærmet religiøst forhold til På Tro og Are. Kanskje kan de lære noe av de religiøse lærde i forhold til hvordan man tolker og forklarer kontroversielle tekster? Hvis NRK skole ønsker at episoden om buddhisme i serien Tro og Are skal være en ressurs i KRLE-faget, burde de hatt tydelige kommentarer og gode nettlinker til kritikken av programmet. På denne måten kunne episoden gitt rom for relevant mangfoldskompetanse og forståelse for ulike tolkninger innenfor det religiøse felt. Slik den foreligger nå er det en reell fare for at den fremmer stigmatisering av en religiøs minoritet.

Kilder:

http://buddhistforbundet.no/article/show/423/BFs-nyhetsblad-v—ren-2019-er-n—-publisert?atid=2

https://tv.nrk.no/serie/paa-tro-og-are/sesong/1/episode/6/avspiller

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751100-nrk-stigmatiserer-buddhister

Powered by Labrador CMS