Blogg: Religion og livstolking

Religion og livstolking

Med denne bloggen vil vi formidle forskningen vår på en publikumsvennlig måte til dere lesere og være en røst i samfunnsdebatten. Vi er en forskergruppe ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) som ønsker å undersøke hvordan ulike forståelser av det religiøse og kulturelle kommer til uttrykk i barnehage, skole og samfunn.

Møtet mellom norsk kultur og andre kulturer i et stadig mer flerkulturelt og fler-religiøst samfunn endrer synet vårt på hva som kjennetegner den norske kulturen. Gruppen vår er sammensatt av forskere med bakgrunn i pedagogikk, religion, teologi, filosofi, mat og helse, idrett, musikk og litteratur.

Kontakt: Ove Olsen Sæle: ors@hvl.no

Powered by Labrador CMS