Mange barn plages med hodepine.

Det finnes hjelp for barn med hodepine

Hva gjør du når barnet ditt plages med dundrende hodepine og bare vil ligge under dyna? Ny forskning tyder på at det finnes hjelp som kan redusere antall hodepineanfall hos barn.

Ingenting plager foreldre mer enn å se sitt eget barn ha det vondt, og ofte føler foreldre seg maktesløse når barn har hodepine. Spesielt vondt er det når barns hodepine blir så plagsom at det påvirker skolearbeid, det sosiale livet med venner og familie, samt deltakelse i lek og idrett.

Behandlingsstudie viste effekt på antall hodepinedager

Om forfatteren:

Helene Mejdell har en mastergrad i kiropraktikk fra Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i England. Hun jobber ved Bekken og Barn og har spesialisert seg innenfor behandling av barn og kvinner med svangerskapsrelaterte plager. Hun er medlem av Norsk Kiropraktorforening.

I Danmark har det nylig blitt gjort en studie av 200 barn mellom 7 og 14 år, som hadde hodepine minst én gang i uken i løpet av de siste 6 månedene (1). Barna ble delt inn i to grupper, der den ene gruppen fikk behandling hos kiropraktor mens den andre gruppen fikk en “juksebehandling” som skulle ligne på vanlig kiropraktorbehandling. Begge gruppene fikk standard råd mot hodepine. De barna som fikk kiropraktorbehandling fikk manuell behandling på spesifikke punkter i ryggen som var stive, mens barna som fikk juksebehandlingen fikk en mer generell og uspesifikk behandling. I begge gruppene ble barna behandlet over en 4 måneders periode, og hyppigheten på behandlingen ble bestemt av behandleren. De barna som fikk kiropraktorbehandling fikk i gjennomsnitt 11 behandlinger, mens barna i kontrollgruppen fikk 7 behandlinger.

Resultatene viste at barna som fikk kiropraktorbehandling hadde noe færre dager med hodepine enn barna som fikk juksebehandling

Resultatene viste at barna som fikk kiropraktorbehandling hadde noe færre dager med hodepine enn barna som fikk juksebehandling. Men det var ikke forskjell mellom de to gruppene i smerteintensitet når barna først fikk hodepine.

Resultatene fra denne studien tyder på at kiropraktorbehandling kan være et alternativ når barn er plaget med hodepine. Behandlingen er ansett som skånsom og det er kun milde og forbigående bivirkninger, som for eksempel ømhet i nakken rett etter behandling (1).

Flere barn er plaget med hodepine enn tidligere

De siste årene har stadig flere barn fått hodepine og forskere er usikre på hvorfor. Mulige årsaker kan være at barn er mer inaktive enn tidligere, men det kan også være fordi foreldre og helsepersonell har blitt mer oppmerksomme på at også barn kan få hodepine (2,3). Det er uklart akkurat hvor mange barn som plages med hodepine, noen studier tyder på at så mye som halvparten av barn og unge rammes, mens andre studier anslår rundt en femtedel (2,4).

Til foreldre kommer noen nyttige tips:

  • Skriv en hodepinedagbok (4). Her kan dere notere hvor ofte barnet har hodepine og gjerne notere andre symptomer i tillegg til hodepinen, som for eksempel svimmelhet eller lyssensitivitet. En hodepinedagbok er nyttig fordi det gjør det lettere å identifisere hva som trigger hodepinen og å holde styr på hvor ofte barnet har hodepine.
  • Legg opp til en forutsigbar døgnrytme (5). Sørg for at barnet får regelmessige måltider gjennom dagen og tilstrekkelig med væske. Det er også veldig viktig at barnet får tilstrekkelig med søvn, og aller helst har en fast leggetid hver dag.
  • Hjelp barnet med å redusere stress i hverdagen (5). Noen typer hodepine kan skyldes stress, og dersom det er tilfelle, kan det hjelpe å legge opp dagene slik at barnet unngår stressende situasjoner. Hvis barnet er gammelt nok, kan det også hjelpe med avspenningsteknikker.
  • I noen tilfeller kan det være nødvendig at barnet får medisiner (4). Hvis dette er aktuelt, bør det diskuteres med lege.

Referanser:

1: Lynge S, Dissing KB, Vach W, Christensen HW, Hestbaek L. Effectiveness of chiropractic manipulation versus sham manipulation for recurrent headaches in children aged 7-14 years - a randomised clinical trial. Chiropr Man Therap. 2021 Jan 7;29(1):1. doi: 10.1186/s12998-020-00360-3. PMID: 33413519; PMCID: PMC77921762: Singhi S, Jacobs H, Gladstein J. Pediatric headache: where have we been and where do we need to be. Headache. 2014 May;54(5):817-29.

3: Wöber-Bingöl C. Epidemiology of migraine and headache in children and adolescents. Curr Pain Headache Rep. 2013 Jun;17(6):341.

4: https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?menuitemkeylev1=5962&menuitemkeylev2=5973&key=144644

5: https://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/nevrologi/migrene-hos-barn-og-tenaringer

Powered by Labrador CMS